COVID-19

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 5. 6. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady211654583.pdf 214.7 Kb

STÁVKOVÁ POHOTOVOST STAROSTŮ OBCÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stavkova-pohotovost-2.6.2020.doc 260.6 Kb

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 25. 5. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady-25.5.2020.pdf 146.7 Kb

Ukončení nouzového stavu ve Středočeském kraji

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ukonceni-nouzoveho-stavu-stredocesky-kraj.pdf 408.3 Kb

Usnesení Vlády ČR ze dne 11.května 2020 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda
I. zrušuje s účinností od 14. května 2020 část II. bod 1 písm. b) a bod 2 usnesení vlády ze dne 23. března
2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb.;

II. nařizuje

1. čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, uplatněná
podle části II. bodu 1 písm. b) usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020
Sb., platí do konce nouzového stavu,

2. jestliže nebyly ve smyslu části II. bodu 2 usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného pod
č. 127/2020 Sb., po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovnělékařské periodické prohlídky
podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
ve znění pozdějších předpisů, nebo jiných právních předpisů, platnost lékařských posudků o zdravotní
způsobilosti k práci vydaných na základě
a) vstupních lékařských prohlídek nebo pracovnělékařských periodických prohlídek nebo
b) pracovnělékařských mimořádných prohlídek podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky
č. 79/2013 Sb.,
jejichž platnost končí v době vyhlášeného nouzového stavu, se prodlužuje do konce nouzového stavu.

Příloha usnesení vlády ze dne 4. května 2020 č. 509 Opatření obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady224525937.pdf 252.5 Kb

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 17. 5. 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., prodloužený do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 28. dubna 2020 č. 1105;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Chytrá karanténa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-chytra-karantena.pdf 256.6 Kb

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf 261.3 Kb
mimoradne-opatreni-narizeni-k-organizaci-a-provadeni-karanteny-v-socialnich-sluzbach.pdf 257.6 Kb
mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-cr.pdf 228.6 Kb
mimoradne-opatreni-ukoncovani-karanteny-s-ucinnosti-od-22.-4.-2020.pdf 240.8 Kb
mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf 245 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf 263 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf 243.7 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf 256.8 Kb
ukonceni-platnosti-casti-mimoradneho-opatreni-kontaktni-mista-verejne-zpravy-czech-point.pdf 255.9 Kb

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
K záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných
poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává
nejvýše 360 vojáků v činné službě.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1532594671.pdf 268.9 Kb
mimoradne-opatreni-narizeni-k-vycleneni-luzek-v-krajich-a-hl.-m.-praze945754961.pdf 264.8 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami161653993.pdf 265.3 Kb
ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-czech-point677762060.pdf 222.4 Kb
zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-oop-tridy-ffp3686827496.pdf 228.4 Kb

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 17. 5. 2020

 

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020 a poté, opět na základě souhlasu Poslanecké sněmovny, byl usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do 17. května 2020.

 

Mimořádná opatření

Opatření vlády o prodloužení kontrol na vnitřních hranicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy.docx 32.3 Kb

Zápisy do mateřských škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-pm-plaga-k-opatreni-ms-podepsany226153763.pdf 204.7 Kb
priloha-opatreni-ms222008611.pdf 216.4 Kb

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020 s účinností 1.4.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týká výjimky nosení respirátoru, roušky, ústenky, šátku, šálu nebo jiného prostředku, které brání šíření kapének, je určeno pro děti do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, je účinné od 31. 3. 2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-1-30032020431123519.pdf 228.4 Kb
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-30032020117851607.pdf 228.4 Kb
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-narizeni-omezeneho-provozu-ovm-a-so-30032020790156303.pdf 238.5 Kb
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-zakazu-maloobchodniho-prodeje-3032020239174121.pdf 250.6 Kb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.3.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu-platnost-27032020601439387.pdf 1379.8 Kb

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.3/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-c-3-deti.pdf 273.9 Kb

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží , v čase mezi 8:00 hodin až 10:00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Nařízení se týká obchodů s prodejní  plochou nad 500 metrů.

Ostatní mimořádná opatření viz níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-nasledna-luzkova-lecebne-rehabilitacni-pece-23032020.pdf 488.7 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-23032020.pdf 1246.5 Kb
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-cinnosti-ovm-a-so-23032020.pdf 899.7 Kb
mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr-23032020.pdf 859.4 Kb
mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory-23032020.pdf 682.8 Kb

ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory - přijatá opatření

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

 

  1. Vyplácení důchodů

 

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

 

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

 

  1. Doporučené zásilky

 

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

 

  1. Otevírací doba pro seniory

 

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

 

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.  

 

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové

pandemie :  https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

         Stanovisko Ministerstva vnitra

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1) Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:

a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů

aa) uplynutí doby v něm vyznačené

ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení

ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu

ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti

b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,

c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,

e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,

f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,

g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

5) Neprojednání přestupků

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra

Praha 20.3.2020

Přijatá opatření k provozu České pošty od 19. 3. 2020

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

  • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
  • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
  • Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
  • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
  • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - ČínaIzraelÍránJižní KoreaArménieAzerbajdžánUzbekistánKypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

Výklad MZe z 16. 3. 2020 k rybaření, myslivosti a včelařství. Nyní tedy k tomu platí povinnost mít roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

16.3.2020

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Výkon práva myslivosti:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Usnesení vlády České republiky a další krizová opatření

NOUZOVÝ STAV-  šíření nákazy COVID-19

odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR   https://koronavirus.mzcr.cz/

odkaz na  webové stránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje   http://www.khsstc.cz/obsah/verejnost_80_1.html

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
24-sb045-20-ak.pdf 113.3 Kb
opatreni-vlady.pdf 351.8 Kb
sb0030-2020620759247.pdf 94.1 Kb
sb0084-2020497903617.pdf 240.7 Kb
sb031-20876836388.pdf 131.1 Kb
sb033-20-ak.pdf 94.1 Kb
sb041-20.pdf 99.5 Kb
sb044-20.pdf 148.4 Kb
sb046-20-ak.pdf 97 Kb
sb047-20-ak.pdf 98.7 Kb
sb048-20-1.pdf 135.6 Kb
sb051-20-ak.pdf 112.5 Kb
sb052-20-ak.pdf 92.7 Kb
sb053-20-ak.pdf 96.1 Kb
sb054-20.pdf 1214.4 Kb
sb056-20-ak667840789.pdf 109.1 Kb
sb057-20-ak.pdf 96.9 Kb
sb058-20-ak.pdf 118.6 Kb
sb059-20-ak.pdf 117 Kb
sb065-20-ak.pdf 100.3 Kb
sb066-20-ak.pdf 94.4 Kb
sb069-20.pdf 186.3 Kb
sb070-20-ak.pdf 148.8 Kb
sb072-20-ak.pdf 98 Kb
sb073-20.pdf 180.5 Kb
sb074-20.pdf 108.3 Kb
sb075-20.pdf 95 Kb
sb076-20-ak.pdf 95.6 Kb
sb080-20-ak.pdf 120.7 Kb
sb081-20-ak.pdf 119.4 Kb
sb082-20-ak829518763.pdf 116 Kb
sb083-20781745919.pdf 107 Kb
sb085-20581136494.pdf 92.3 Kb
sb086-20-ak450006333.pdf 93.3 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-15.3.2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni554864724.pdf 4605.3 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-18.-brezna-2020-c.-247-o-prijeti-krizoveho-opatreni793562526.pdf 133.9 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-18.-brezna-2020-c.-248-o-prijeti-krizoveho-opatreni422488844.pdf 131.6 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-18.-brezna-2020-c.-249825685711.pdf 129.6 Kb
uv-211-2020.pdf 790.5 Kb