Digitalizace k.ú. Libovice a Nosálov

Digitalizace Libovice a Příbohy

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), proto se poplatníkem stává vlastník. Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitých věcí je tedy povinen za nemovité věci dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku.  

Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 až 60 katastrálního zákona, je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby – novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním. V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu478402233.pdf 473.4 Kb

Digitalizace Nosálov

 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), proto se poplatníkem stává vlastník. Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitých věcí je tedy povinen za nemovité věci dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku.  

Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 až 60 katastrálního zákona, je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby – novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním. V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-obnove-katastralniho-operatu-prepracovanim-souboru-geodetickych-informaci-do-digitalni-podoby-nosalov262409438.pdf 1079.1 Kb
oznameni-o-vyhlaseni-castecne-revize-katastru-nemovitosti-obec-nosalov516077986.pdf 855.2 Kb
oznameni-o-dokonceni-obnovy-katastralniho-operatu-a-jeho-vylozeni-nosalov639806075.pdf 1375.8 Kb
vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu-nosalov.pdf 185.9 Kb