Úřední deska

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nosálov pro volební období 2022-2026

Zastupitelstvo  obce  Nosálov na  svém  zasedání dne 25. 5. 2022 stanovilo v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022–2026 na 7 členů.