O obci

OBEC NOSÁLOV

      Obec Nosálov se nachází asi 6 km severně od města Mšeno v malebně zvlněné krajině Polomených hor ve výšce 382 m.n.m. Obec je rozložena na jihovýchodní úbočí Vrátenské hory, jejíchž vrchol je zakončen ve výšce 508 m.n.m. ocelovým objektem rozhledny.

Vrátenská rozhledna nabízí návštěvníkům nádherný výhled na celé severovýchodní Čechy, Ralskou pahorkatinu a Českolipsko, korunované dominantou hradu Bezděz až po Jizerské hory, Ještěd a západní Krkonoše. 

Obec Nosálov tvoří jednu z bran do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a oblasti ,,Máchova kraje". Nosálov je výchozím bodem zajímavých turistických cest. V okolí Nosálova je vyznačeno několik okruhů pro klasickou turistiku i cykloturistiku.

Střed obce Nosálov tvoří unikátní soubor původních dřevěných chalup, tzv.chmelařských domů z přelomu 18. a 19. století. V roce 1995 byla díky svému ucelenému architektonickému jádru tato část obce vyčleněna jako vesnická památková rezervace. V současné době k obci patří také části Libovice a Příbohy. Počet stálých obyvatel se pohybuje kolem 200. V době prázdnin a turistické sezóny se díky své poloze v krásné, klidné a lesnaté krajině zvyšuje počet obyvatel díky návštěvníkům několikanásobně. 

       fotografie z akce výsadba stromů na pozemku p.č. 76/1 v obci Nosálov   fotografie z akce výsadba stromů na pozemku p.č. 76/1 v obci Nosálov                  

Státní fond životního prostředí ČR , který je pověřen administrací  žádosti o poskytnutí podpory "Obecní ovocný sad - Nosálov" evidované pod unikátním číslem "1190900365",    žádost shledal jako úplnou, formálně správnou a přijatelnou z hlediska podmínek pro přijetí žádosti a tak byla, v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, akceptována. Na základě akceptace  jsou pro  žádost rezervovány finanční prostředky ve výši 160500,- Kč.   

Na základě akceptace žádosti Státním fondem životního prostředí ČR  bylo v sobotu 25. dubna 2020  v obci Nosálov vysázeno 26 stromů.