Zajímavosti a odkazy

Trhy v Ředhošti v roce 2019

odkaz na webové stránky  trhy v Ředhošti    https://www.trhyredhost.cz/

 

 

 

Nový projekt Nadace Josefa Hycla je veřejnou službou občanům ve věku 65 let a více

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
praha-plakat-a4.pdf 3530.3 Kb

Maltézská pomoc o.p.s. - humanitární organizace

                                       Maltézská pomoc o.p.s.

                                humanitární organizace

                             Suverénního řádu Maltézských rytířů

 

Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené

 

               Dovolte, abych Vás seznámila s naší službou: Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené. Díky naší službě budete moci zůstat co nejdéle doma ve svém prostředí, abyste nemuseli být kvůli svému hendikepu hospitalizováni v některé z léčeben nebo zůstali bez pomoci sami. Proto s úctou a laskavostí, pomůžeme Vám nebo vašim blízkým. Postaráme se o Vaši babičku či dědečka během doby, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené. Rádi pomůžeme i Vám, kteří jste po hospitalizaci v nemocnici, úrazu nebo máte jiný hendikep a již nemáte tolik sil na zvládnutí péče o sebe a svou domácnost. Rádi Vám pomůžeme s osobní hygienou, úklidem domácnosti, s přípravou stravy, doneseme nákup, doprovodíme Vás k lékaři, na poštu, za kulturou a na procházky, překážkou pro nás není, jste-li odkázání na invalidní vozík. Postaráme se a zajistíme péči i o ležící klienty, kteří potřebují zvýšenou péči, aby i poslední chvíle mohli strávit v rodinném prostředí.  Vy si sami určíte, časový rozvrh, četnost služby a její náplň. Služba je poskytována, dle přání, od 1hod. až po 24 hod. denně o víkendech i svátcích. Pro naši službu nepotřebujete doporučení od lékaře. Naše služba je zpoplatněna, vše je podloženo smlouvou, kde si upřesníte, o jakou pomoc máte zájem, není problém dodatečně službu rozšířit nebo naopak. Klient platí pouze za odpracovaný čas asistence.

Ráda bych ještě uvedla, že máte dle stupně závislosti na pomoci nárok na příspěvek na péči, který má sloužit k zajištění vašich potřeb (služeb). Příspěvek je poskytován státem k důchodu a nezapočítává se do příjmu domácnosti. Pro zajímavost uvádím tabulku, ne všichni vědí, že tento příspěvek existuje a že mohou mít na něj i nárok. Žádost o přiznání příspěvku na péči se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

  Výše příspěvku pro osoby nad 18 let věku činí za jeden kalendářní měsíc:

 I.stupeň (lehká závislost)  800,- Kč   II. stupeň (středně těžká závislost) 4000,- Kč  III.stupeň(těžká závislost)   8 000,-  Kč  IV.  stupeň (úplná závislost)           12 000,-  Kč

koordinátor  služby :  Zítková Marie       Vančurová Veronika

                      telefon :   736 620 801           731 633 747

Inzeráty na prodej dětského oblečení a hraček

Inzeráty na prodej dětského oblečení a hraček najdete na http://www.babyburza.cz

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
331083048-1-151021-vyjadreni-o-existenci-nadzemnich-nebo-podzemnich-siti.pdf 97.1 Kb

Jak zabezpečit byt nebo dům před odjezdem na dovolenou? Nejen proti zlodějům, ale i proti požáru

Léto je již v plném proudu, školní prázdniny začaly a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. Je to však také období, kdy se ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku. Proto uvádíme několik rad pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní dovolené. Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička. Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu. Při odchodu zhasněte všechna světla. Doporučujeme také odpojit televizor od antény. Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale může dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru může způsobit i rozbití skla v okně a padající střepy mohou zranit někoho před domem. Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy dobré domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude, ale oprava dveří také není zadarmo. Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě, například na ledničce. Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě. V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích. Nebezpečná je hra dětí se zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů slámy nebo sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby svým jednáním nezpůsobily požár. 

Které ovocné dřeviny se mohou kácet od 1.11.2014 bez povolení?


Které ovocné dřeviny se mohou kácet?

 

 

Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení, připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. Seznam je součástí nové metodiky pro ochranu dřevin a jejich kácení, kterou MŽP zveřejní ve svém Věstníku do konce tohoto měsíce.

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro orgány ochrany přírody metodiku, jak postupovat podle novelizované vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně seznamu pro snadnější identifikaci ovocných stromů.

Pro bližší představu přinášíme informaci pro obce, obecní úřady i veřejnost, kterou se mohou řídit při posuzování ovocných dřevin, jež je možné od 1. 11. 2014 kácet bez povolení, a to na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů. Pro jednodušší orientaci v duchu této vyhlášky lze využít následující seznam ovocných dřevin.

Seznam dřevin najdete níže. 

 

 
Soubory ke stažení
Seznam_drevin (257 kB)