Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nesvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice v Nosálově je kulturní památkou ve smyslu zákona 20/87 Sb.,o státní památkové péči,
evidovanou pod rejstříkovým číslem 31120/2-1397.Současně se nachází na území vesnické památkové rezervace,
vzniklé nařízením vlády ČR ze dne 26.05.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí
s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace.Jedná se o památkově hodnotnou drobnou
sakrální stavbu pocházející z počátku 19.století či jeho první poloviny.

        Kaple Nesvětější Trojice                            Kaple Nesvětější Trojice                                  Kaple Nesvětější Trojice 

         Fotografie kaple před obnovou                      Fotografie kaple kolem r.1960                                 Starší fotografie kaple                         

 

                Kaple Nesvětější Trojice              Kaple Nesvětější Trojice             Kaple Nesvětější Trojice              Kaple Nesvětější Trojice

                                                             Fotografie kaple Nejsvětější Trojice po obnově ze dne 10.11.2012