Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nesvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice v Nosálově je kulturní památkou ve smyslu zákona 20/87 Sb., o státní památkové péči,
evidovanou pod rejstříkovým číslem 31120/2-1397.Současně se nachází na území vesnické památkové rezervace,
vzniklé nařízením vlády ČR ze dne 26. 05. 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí
s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace. Jedná se o památkově hodnotnou drobnou
sakrální stavbu pocházející z počátku 19.století či jeho první poloviny.

        Kaple Nesvětější Trojice před opravou                              Foto poskytnuté občany Nosálova-Kaple Nesvětější Trojice                                  Foto poskytnuté občany Nosálova-Kaple Nesvětější Trojice 

 Fotografie kaple před obnovou              Fotografie kaple kolem r.1960                 Starší fotografie kaple                         

 

                opravená kaple-obraz přední strana-Kaple Nesvětější Trojice              opravená kaple-obraz zadní strana kapličky-Kaple Nesvětější Trojice             foto opravené kaple zadní strana-Kaple Nesvětější Trojice              foto obrazu - Kaple Nesvětější Trojice

                                          Fotografie kaple Nejsvětější Trojice po obnově ze dne 10. 11. 2012