Úřední deska
Oznámení o zahájení řízení Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Lobeč u Mšena s částí Skramouš, Nosálov a Doubravice
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 27. února 2020
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2019
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 2. 5. 2020
Sdružení obcí Kokořínska- rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
UPOZORNĚNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2020
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2020
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2020-2022
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2020
Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.- Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.-Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2020
Důležité sdělení společnosti VAK MB a.s.

Vážení vlastníci nemovitostí, prosíme Vás zkontrolujte si co nejdříve vlastní nemovitosti, jestli Vám někde neuniká voda.
Pokud ano, kontaktujte starostku obce. Děkujeme za pochopení společnost VAK MB a.s.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Rozpočtové opatření č. 5/2019
ČEZ- UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2018
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1.8.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2018
Informace o jakosti pitné vody za rok 2018
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2019
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2019-2022
Výpočet ceny pro vodné na rok 2019
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ A HODIN NA OÚ V NOSÁLOVĚ

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí v katastrálním území Nosálov a Libovice,

od 1.ledna 2019 dojde ke změně úředních dnů a hodin na Obecním úřadě v Nosálově takto :
začínáme 2.1.2019 - středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, pátek od 13:00 do 16:00. Paní hospodářka obce bude přítomna ve středu a v pátek od 14:00 do 16:00.

Za Obecní úřad Nosálov: Lenka Střihavková
starostka obce Nosálov


Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2022
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2019
Informace o rušení televizního vysílání
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn