Úřední deska
Rozpočtové opatření č.8/2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 o přijetí krizového opatření
Informace ke lhůtě k dani z nemovitých věcí a dani silniční
Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
Přijatá usnesení vlády, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Č. 1712020
Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2021
NOUZOVÝ STAV BYL PRODLOUŽEN DO 22. 1. 2021
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesení vlády ČR o změně krizových opatření
CO SE ZMĚNÍ OD NEDĚLE 27. 12. 2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. prosince 2020, o změně krizových opatření
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2021-2024
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2021
Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2021
CO SE ZMĚNÍ OD PÁTKU 18. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 14. 12. 2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR-OCHRANNÉ OPATŘENÍ- OMEZENÍ, PŘŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČR OD 18. 12. 2020
Informační leták Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi k dobrovolnému testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
Dobrovolné testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021
Rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2021
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesení vlády ČR o změně krizových opatření
PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 23. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 7. 12. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR
CO SE ZMĚNÍ OD STŘEDY 9. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 11. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 11. 2020
CO SE ZMĚNÍ OD ČTVRTKA 3. 12. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 20. 11. 2020-prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 11. 2020
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2021-2024
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2021
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. 11. 2020

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Poskytovatelům se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci používali při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Poskytovatelům uvedeným se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci I používali při kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Vydané mimořádné opatření MZDR zrušuje mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN.


ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonáváni péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1312020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 10. 2020-prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 26. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 21. 10. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 21. 10. 2020 + manuál ČLK
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 19. října 2020
Důležité informace - opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 10/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 9/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 8. 10. 2020
NOUZOVÝ STAV V ČR od 5. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení hromadných akcí s účinností od 24. září 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
ČEZ-UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do odvolání
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV 14. 11. 2020
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečností v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2020
MZE- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1. 8 .2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2019
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2019
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2020
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2020-2022
Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.- Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.-Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2020
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2020
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn