Úřední deska
Zápisy do mateřských škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru
AOPK ČR-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020 s účinností od 1.4.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týká výjimky nošení respirátoru, roušky, ústenky, šátku, šálu nebo jiného prostředku, které brání šíření kapének, je určeno pro děti do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, je účinné od 31. 3. 2020.


UZAVŘENÍ SKLÁDKY VE MŠENĚ PRO FYZICKÉ OSOBY
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.3.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 3. 2020
Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
Informace o opatřeních ve Mšeně a okolí- šíření koronavirusu-ochrana obyvatelstva
Rozhodnutí hejtmanky ze dne 18.3.2020
Dočasné zrušení úředních hodin na Obecním úřadě v Nosálově
Aktuální informace od Finanční správy

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).


Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR včetně odkazů na webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a KHS Středočeského kraje

Vláda ČR s platností od 16.3.2020 od 0:00 hodin (od nynějška) do 24.3.2020 do 6:00 hodin, zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkou:
cest do zaměstnání
nezbytných cest za rodinou
nezbytných cest k obstarání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv pro zvířata atd.)
cest do zdravotnických zařízení
cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
výkonu činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku, zajištění zdravotních a sociálních služeb atd.
Povolen je nezbytný doprovod.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hodin

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hodin všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, dále vláda zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.


VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1. 2 .2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2019
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2019
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 2. 5. 2020
Sdružení obcí Kokořínska- rozpočtové opatření č. 5/2019
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2020
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2020-2022
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2020
Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.- Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.-Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2020
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ A HODIN NA OÚ V NOSÁLOVĚ

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí v katastrálním území Nosálov a Libovice,

od 1.ledna 2019 dojde ke změně úředních dnů a hodin na Obecním úřadě v Nosálově takto :
začínáme 2.1.2019 - středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, pátek od 13:00 do 16:00. Paní hospodářka obce bude přítomna ve středu a v pátek od 14:00 do 16:00.

Za Obecní úřad Nosálov: Lenka Střihavková
starostka obce Nosálov


Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2022
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2019
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn