Úřední deska
INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI PŘÍBOHY
INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI LIBOVICE
Oznámení MUDr. Kateřiny Hartlové o uzavření ordinace
Důležité informace - opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 10/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 9/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 8. 10. 2020
ČEZ- Informace o plánovaném přerušení dodávky v obci Libovice dne 21. 10. 2020
ČEZ- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Příbohy dne 21. 10. 2020
NOUZOVÝ STAV V ČR od 5. 10. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení hromadných akcí s účinností od 24. září 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
ČEZ-UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do odvolání
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (volby 2.-3.10.2020)
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV 14. 11. 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků- volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. -3. 10. 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků- volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. -3. 10. 2020
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 33784/2020-MZE-16212
INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA KOKOŘÍNSKU OD 8.8.2020

Odjezdy z Nosálova ve směru na Mšeno dle návrhu budou v 5:52, 6:31, 7:07, 9:26, 11:04, 13:04, 14:04 a 17:14. Odjezdy ze Mšena zpět do Nosálova budou v 5:42, 6:21, 9:16, 10:50, 12:50, 13:50, 14:50 a 17:00. Všechny tyto spoje jsou dle návrhu provozovány celotýdenně od pondělí do pátku celoročně.


Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečností v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2020
MZE- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1. 8 .2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2019
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2019
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2020
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2020-2022
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2020
Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.- Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.-Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2020
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ A HODIN NA OÚ V NOSÁLOVĚ

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí v katastrálním území Nosálov a Libovice,

od 1.ledna 2019 dojde ke změně úředních dnů a hodin na Obecním úřadě v Nosálově takto :
začínáme 2.1.2019 - středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, pátek od 13:00 do 16:00. Paní hospodářka obce bude přítomna ve středu a v pátek od 14:00 do 16:00.

Za Obecní úřad Nosálov: Lenka Střihavková
starostka obce Nosálov


Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2020
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn