Úřední deska
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 20. 11. 2020-prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 11. 2020
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2021-2024
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2021
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. 11. 2020

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Poskytovatelům se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci používali při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Poskytovatelům uvedeným se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci I používali při kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Vydané mimořádné opatření MZDR zrušuje mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN.


ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonáváni péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1312020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 10. 2020-prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 26. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 21. 10. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 21. 10. 2020 + manuál ČLK
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 19. října 2020
Důležité informace - opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 10/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 9/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 8. 10. 2020
NOUZOVÝ STAV V ČR od 5. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení hromadných akcí s účinností od 24. září 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
ČEZ-UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do odvolání
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV 14. 11. 2020
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečností v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2020
MZE- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1. 8 .2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2019
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2019
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2020
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2020-2022
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2020
Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.- Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2020
VaK Mladá Boleslav, a.s.-Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2020
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2020
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn