Úřední deska
LINKA BEZPEČÍ-OBAVY Z VÁLKY NA UKRAJINĚ

na Lince bezpečí jsme si zcela vědomi vážnosti situace a obav našich dětí a jejich rodičů. Již v pátek jsme na našem webu a sociálních sítích nabídli základní doporučení, která odráží první hovory dětí na Linku. Zároveň platí, že naše služby: dětská Linka bezpečí 116 111 a Rodičovská linka 606 021 021, jsou všem k dispozici.


Výzva - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Energetickým regulačním úřadu (ERÚ) sděluje všem zákazníkům dodavatelů energií ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity

Od 14. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za elektřinu společnostem ze skupiny Bohemia Energy

Od 17. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za plyn společnostem ze skupiny Bohemia Energy.S ohledem na to, že společnosti skupiny BOHEMIA ENERGY entity už ztratily nebo ztratí možnost dodávat elektřinu (14. října 2021) a plyn (17. října 2021), není na místě uvedeným společnostem od uvedených dat dále zálohové platby hradit. Konkrétně jde o společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.O dodávku energie lidé nepřijdou, nastupuje automaticky dodavatel poslední instance, který bude odběratele informovat o dalším vývoji, ceně a podmínkách.ERÚ a MPO také veřejnost upozorňují: „Nezapomeňte si zrušit veškeré trvalé platby těmto společnostem.“Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad vyzývá dodavatele energií skupiny BOHEMIA ENERGY entity, aby:

Zajistili včasné mimořádné vyúčtování za dodávky elektřiny a plynu u všech svých zákazníků.
Předali detailní informace dodavatelům poslední instance o odběrných místech zákazníků.


Aby lidé, kterých se ukončení činnosti výše uvedených firem týká, měli potřebné informace, od zítřejšího rána je bude kromě Energetického regulačního úřadu poskytovat také speciální informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu na telefonním čísle 1212. A to každý pracovní den od 8:00 do 16:00 h.Zároveň MPO a ERÚ na svých webech - www.mpo.cz a www.eru.cz - zveřejní a bude průběžně aktualizovat nejčastější otázky a odpovědi.


Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Úřední deska - archiv změn