Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Řád veřejného pohřebiště obce Nosálov s účinností od 1. 1. 2020
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Rozpočtové opatření č. 5/2019
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV
ČEZ- UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2018
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě k datu 1.2.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2018
Informace o jakosti pitné vody za rok 2018
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2019
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2019-2022
Výpočet ceny pro vodné na rok 2019
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ A HODIN NA OÚ V NOSÁLOVĚ

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí v katastrálním území Nosálov a Libovice,

od 1.ledna 2019 dojde ke změně úředních dnů a hodin na Obecním úřadě v Nosálově takto :
začínáme 2.1.2019 - středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, pátek od 13:00 do 16:00. Paní hospodářka obce bude přítomna ve středu a v pátek od 14:00 do 16:00.

Za Obecní úřad Nosálov: Lenka Střihavková
starostka obce Nosálov


UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2019
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2022
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2019
Informace o rušení televizního vysílání
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn