Obec Nosálov

Úřední deska
Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nosálov konaného dne 2.11.2018
Nabídka pronájmu hostince v obci Kanina
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě k datu 1.8.2016
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
Rozpočtové opatření č.5/2018
ČEZ- Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Uzavírka ul. Kokořínská na Mělníce
Rozpočtové opatření č.4/2018
Rozpočtové opatření č.3/2018
VYÚČTOVÁNÍ 2017- vodné VaK MB
Rozpočtové opatření č.2/2018
Schválený Závěrečný účet za rok 2017
Rozpočtové opatření č.1/2018
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2017
Rozpočtová změna č.6/2017
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2018
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2018-2020
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2018
Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2018-2020
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2018
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska
Informace o rušení televizního vysílání
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn