Úřední deska
Informace o čištění vodojemu v obci Libovice

Dne 17.6.2021 v obci Libovice proběhne odstávka vody od 8:00 do 12:00 hod. z důvodu čištění vodojemu. Děkujeme za pochopení, VaK MB a.s.


Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO č. 3.2.2021 ze dne 27.5.2021
Změna mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření ptačí chřipky na území ČR, která byla nařízená dne 18. 5. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/062247-S
Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 7. 6. 2021
Změny mimořádných opatření MZ ČR od 1. 6. 2021 - projednáno vládou 31. 5. 2021
Informační leták hejtmanky ke změnám od 31. května 2021
MZe- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
MZe- Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe
Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 28. 5. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 24. 5. 2021
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 21. 5. 2021
Noční návštěva Vrátenské rozhledny
Opatření v obci z důvodu nákazy ptačí chřipkou, informační letáky
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Chorušice
Výsledky jednání vlády 17. května 2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR
Město Bělá pod Bezdězem- hřbitov Bezdědice- povinnost uzavření nových smluv o nájmu hrobového místa
Výsledky jednání vlády 10. května 2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 6. 5.2021
AOPK ČR- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Pronájem Kulturního domu s restaurací v obci Vysoká Libeň
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 3.5.2021
VaK Mladá Boleslav a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Leták k sezonním spojům na Kokořínsku od 1. 5. 2021
Nová mimořádná opatření a změny opatření MZ ČR projednána vládou 29.4.2021
Nová mimořádná a ochranná opatření MZ ČR projednána vládou 26.4.2021
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 23. 4. 2021 - projednáno vládou 23.4.2021
Jednání vlády ČR 22.04.2021 - mimořádná opatření MZ ČR
Jednání vlády 12.04.2021 - nová a změněná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Výsledky jednání vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 - přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021
Jednání vlády ČR 26.03.2021 - prodloužení nouzového stavu a změna krizových opatření
Mimořádná opatření MZ ČR z 19. 3. 2021
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2021
Jednání vlády ČR 18.03.2021 - prodloužení krizových opatření + nová krizová opaření
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2020
Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny
Prezentace CŘT k testování ve firmách a plošnému testování
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1. 2 .2021
Jednání vlády ČR 3.3.2021 - zajištění poskytování zdravotních služeb v době nouzového stavu
Nové jízdní řády od 7. 3. 2021
Nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 3. 2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. března 2021 č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
Informace o zapojení praktických lékařů do očkování od 1. 3. 2021
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021
Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření
Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Přílohy ke krizovému opatření vlády ČR k omezení pohybu od 1. 3. 2021
Nová mimořádná opatření MZDR schválená vládou ČR dne 22. 2. 2021
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Informace o výsledku z mimořádného jednání vlády ČR ze dne 14. 2. 2021- vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření
Usnesení vlády ČR přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády ČR dne 11. 2. 2021
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2020
Výsledky jednání vlády ČR dne 8. 2. 2021 a přijatá změna krizového opatření
Usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 28. 1. 2021
Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Libovice- akce ,, IE-12-4005809- CL-Vojetín, obnova sítě NN"
Informace o jakosti pitné vody za rok 2020
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Informační leták hejtmanky o prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021
USNESENÍ VLÁDY ČR o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 a související krizová opatření vlády
Usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 18. 1. 2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 o přijetí krizového opatření
Informace ke lhůtě k dani z nemovitých věcí a dani silniční
Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
Přijatá usnesení vlády, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Č. 1712020
Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2021
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesení vlády ČR o změně krizových opatření
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. prosince 2020, o změně krizových opatření
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2021-2024
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2021
Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 14. 12. 2020
Rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2021
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesení vlády ČR o změně krizových opatření
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 7. 12. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 11. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 11. 2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 20. 11. 2020-prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 11. 2020
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2021-2024
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2021
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. 11. 2020

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Poskytovatelům se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci používali při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Poskytovatelům uvedeným se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci I používali při kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Vydané mimořádné opatření MZDR zrušuje mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN.


ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 10. 2020-prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 26. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 21. 10. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 21. 10. 2020 + manuál ČLK
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 19. října 2020
Důležité informace - opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 10. 2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 10/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 9/2020
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 8. 10. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení hromadných akcí s účinností od 24. září 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 33784/2020-MZE-16212
MZE- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESŮ -KŮROVEC NIČÍ NAŠE LESY
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné – I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

Město Mělník se zapojilo do projektu „I.C.E. KARTA – Seniorská obálka“.

Tento projekt vznikl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy.

Věříme, že se zavedením I.C.E. KARTY – Seniorské obálky zvýší pocit bezpečí našich seniorů a zdravotně postižených

a také ulehčí a zrychlí poskytnutá pomoc v případě příjezdu RZS, hasičů či policie.

Tiskopis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nosálově.


Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2018-2020
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn