Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 13. 6. 2024 06. 06. 2024 00:00:0014. 06. 2024 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Opatření obecné povahy-cyklistický závod (Praha-Doksy 30. 5. 2024) 24. 05. 2024 14:19:3810. 06. 2024 00:00:00
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení (volby do EP 7.-8.6.2024) 15. 05. 2024 09:18:5921. 05. 2024 00:00:00
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (7.-8.6.2024) 13. 05. 2024 13:11:2211. 06. 2024 14:25:43
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise- volby do EP 7.- 8. 6. 2024 10. 05. 2024 15:24:4811. 06. 2024 14:25:58
Otevření lékárny Mšeno ve Mšeně u Mělníka 09. 05. 2024 11:37:5820. 05. 2024 15:47:34
Oznámení konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Doksy zkráceným postupem pořizování 07. 05. 2024 11:33:0619. 05. 2024 00:00:00
O Z N Á M E N Í o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Libovice 06. 05. 2024 16:53:0206. 06. 2024 00:00:00
Pálení čarodějnic 2024 v Nosálově -zrušeno 30. 04. 2024 15:19:3407. 05. 2024 11:33:38
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 pro poplatníky, kteří nejsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 30. 04. 2024 00:00:0001. 06. 2024 00:00:00
Zákaz pálení ve Středočeském kraji 29. 04. 2024 16:32:0307. 05. 2024 11:33:45
Dražební vyhláška č.j. 212 EX 484/23-18 29. 04. 2024 16:23:1405. 06. 2024 09:27:40
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024-Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28. 04. 2024 15:51:1209. 06. 2024 00:00:00
Návrh Závěrečného účtu SOK za rok 2023 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOK za rok 2023 26. 04. 2024 00:00:0008. 06. 2024 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice - zápis z úvodního jednání 18. 04. 2024 15:16:5605. 05. 2024 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 04/2024 18. 04. 2024 15:02:3320. 05. 2024 15:47:09
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 23. 4. 2024 16. 04. 2024 08:33:4129. 04. 2024 15:49:34
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2024 15. 04. 2024 00:00:0016. 05. 2024 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy VLK 12. 04. 2024 14:52:3930. 04. 2024 00:00:00
Pojízdná prodejna - prodej stromků pro občany 26. 03. 2024 16:42:5810. 04. 2024 16:13:34
Informační zpravodaj PID č. 03/2024 15. 03. 2024 15:17:0110. 04. 2024 16:13:52
Májový koncert ve Mšeně 15. 03. 2024 09:02:2705. 06. 2024 10:36:22
SPÚ-Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání ? komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice 13. 03. 2024 15:48:5729. 03. 2024 00:00:00
Rozhodnutí o povolení ke kácení náletových dřevin na pozemku p. č. 260/6 v k. ú. Nosálov 13.3.2024 13. 03. 2024 11:19:5529. 03. 2024 00:00:00
SPÚ- KoPÚ Nosálov s částí k. ú. Doubravice oznámení ke zjišťování průběhu hranic 07. 03. 2024 11:53:2009. 04. 2024 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 29. 2. 2024 22. 02. 2024 00:00:0001. 03. 2024 00:00:00
IDSK - OČEKÁVANÉ KOMPLIKACE V DOPRAVĚ DNE 19. 2. 2024 14. 02. 2024 11:59:5822. 02. 2024 13:02:44
Záměr propachtovat pozemky ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO č. 13/4/2023 ze dne 14. 9. 2023 07. 02. 2024 12:36:3923. 02. 2024 00:00:00
Sdružení obcí Kokořínska- Dražební vyhláška Sp. zn.: 031 Ex 627/23 - 6, další dobrovolná elektronická dražba (kontejner, který sloužil jako pokladna) 26. 01. 2024 14:58:2229. 02. 2024 00:00:00
Zvláštní užívání pozemních komunikací II. a III. třídy oblast Mělnicko 26. 01. 2024 14:02:2313. 02. 2024 00:00:00
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 23. 3. 2024 24. 01. 2024 15:44:0024. 03. 2024 00:00:00
Přehled rozsáhlejších výluk na železnici ve Středočeském kraji (leden ? březen 2024). 18. 01. 2024 17:45:4110. 04. 2024 16:14:09
Rozpočtové opatření č. 4/2023 17. 01. 2024 14:01:1808. 02. 2024 00:00:00
Rozhodnutí o povolení ke kácení na pozemku p.č. 34/1 v k.ú. Libovice 17. 01. 2024 08:40:3102. 02. 2024 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 12. 1. 2024 05. 01. 2024 13:45:5113. 01. 2024 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat část pozemku v k. ú. Nosálov- usnesení ZO č. 6/4/2023 ze dne 14. 9. 2023 05. 01. 2024 13:44:1723. 01. 2024 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy (vlk) 27. 12. 2023 18:40:3807. 01. 2024 00:00:00
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V NOSÁLOVĚ 20. 12. 2023 15:45:2002. 01. 2024 16:05:45
VÝSTRAHA ČHMÚ od 21. 12. 2023 do 23. 12. 2023 20. 12. 2023 15:44:3627. 12. 2023 18:35:34
Průjezdnost silnice z Nosálova směrem ke křižovatce (Březovice a Doksy) 08. 12. 2023 17:08:4820. 12. 2023 11:37:41
Průjezdnost komunikace z Nosálova směrem na Libovice (spadlý strom) 07. 12. 2023 14:30:1520. 12. 2023 11:37:34
Uzavření silnice z Nosálova směrem na Libovice (spadlý strom) 06. 12. 2023 20:14:2107. 12. 2023 14:29:35
Uzavření silnice z Nosálova směrem ke křižovatce (Březovice a Doksy)-popadané stromy 04. 12. 2023 15:34:3308. 12. 2023 17:08:04
Posuny v jízdním řádu linky 693 od 10. 12. 2023 29. 11. 2023 11:41:2331. 12. 2023 12:51:03
Informační zpravodaj PID č. 1/2024 29. 11. 2023 11:18:3407. 02. 2024 15:14:28
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 1. 12. 2023 24. 11. 2023 15:32:1402. 12. 2023 00:00:00
ČEZ- Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060926869 (Libovice a Příbohy) 22. 11. 2023 10:50:0520. 12. 2023 11:37:58
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2024 13. 11. 2023 00:00:0014. 12. 2023 00:00:00
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na období roku 2024 ? 2028 08. 11. 2023 15:21:3014. 12. 2023 00:00:00
Sdružení obcí Kokořínska- Dražební vyhláška 2013, dobrovolná elektronická dražba (kontejner, který sloužil jako pokladna) 01. 11. 2023 09:50:3901. 12. 2023 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-oznámení o vydání 3. a 10. aktualizace ZÚR SK a zpracování úplného znění 25. 10. 2023 16:13:0910. 11. 2023 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 10/2023 16. 10. 2023 08:55:4129. 11. 2023 11:13:32
Rozpočtové opatření č. 3/2023 11. 10. 2023 15:49:5108. 02. 2024 00:00:00
Cestovní ruch v turistické oblasti Mělnicko a Kokořínsko - dotazník k vyplnění do 25. 10. 2023 11. 10. 2023 08:30:0020. 12. 2023 11:38:27
ČEZ-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11. 10. 2023 08:21:3529. 11. 2023 11:13:57
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 10. 10. 2023 03. 10. 2023 17:30:5616. 10. 2023 08:56:15
AOPK ČR- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (vlk obecný) 25. 09. 2023 11:58:5912. 10. 2023 00:00:00
Informace k rozsáhlejším výlukám na železnici ve Středočeském kraji (říjen ? prosinec 2023) 18. 09. 2023 09:01:0126. 01. 2024 14:30:00
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 23. 9. 2023 13. 09. 2023 10:19:5425. 09. 2023 09:00:44
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 14. 9. 2023 06. 09. 2023 16:55:0018. 09. 2023 09:01:51
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - KoPÚ Lobeč 29. 08. 2023 10:12:5030. 09. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 29. 08. 2023 10:11:5215. 09. 2023 00:00:00
UZAVŘENÍ OÚ V NOSÁLOVĚ 18. 08. 2023 15:48:1330. 08. 2023 09:39:55
Varování ČHMÚ 16. 08. 2023 13:09:0416. 08. 2023 13:11:35
Informační zpravodaj PID č. 08/2023 16. 08. 2023 08:30:0018. 09. 2023 09:02:05
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mšeno včetně částí k.ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice ? oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 09. 08. 2023 11:42:3326. 08. 2023 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a určení výše a lhůty podle § 10 odst. 2- KoPÚ Lobeč u Mšena 09. 08. 2023 10:42:5426. 08. 2023 00:00:00
EKO-KOM, a.s. - OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ ZA ROK 2022 19. 07. 2023 10:07:0629. 11. 2023 11:14:26
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Nosálov včetně částí k. ú. Doubravice 17. 07. 2023 14:16:0003. 08. 2023 00:00:00
Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Rozhodnutí o změně průběhu částí katastrální hranice mezi k. ú Lobeč u Mšena a k. ú. Nosálov 14. 07. 2023 14:34:0501. 08. 2023 00:00:00
KoPÚ k. ú. Lobeč u Mšena-Sdělení o zahájení řízení a seznámení s podklady spolu s návrhem Státního pozemkového úřadu zn. SPU 138380/2023 21. 06. 2023 08:49:4408. 07. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 22.června 2023 15. 06. 2023 00:00:0023. 06. 2023 00:00:00
informace k rozsáhlejším výlukám na železnici ve Středočeském kraji (červenec až září 2023) 12. 06. 2023 16:03:4511. 10. 2023 08:21:52
Záměr propachtovat pozemek ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO č. 8.2.2023 ze dne 24. 5. 2023 31. 05. 2023 10:29:4216. 06. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 2/2023 26. 05. 2023 14:25:0108. 02. 2024 00:00:00
Zákaz pálení ve Středočeském kraji 26. 05. 2023 14:16:1816. 06. 2023 14:55:24
Dětský den v Nosálově 26. 05. 2023 13:38:2309. 06. 2023 14:50:03
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 24. 5. 2023 17. 05. 2023 11:53:0026. 05. 2023 13:37:00
Informační zpravodaj PID č. 07/2023 17. 05. 2023 11:36:4116. 08. 2023 08:28:48
Závěrečného účtu SOK za rok 2022 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 09. 05. 2023 00:00:0008. 06. 2023 00:00:00
Odstávka vody v obci Libovice dne 10. 5. 2023 05. 05. 2023 15:10:3812. 05. 2023 15:53:35
VaK MB a.s.-Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 03. 05. 2023 09:31:2907. 02. 2024 15:39:38
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Daň z nemovitých věcí na rok 2023 25. 04. 2023 00:00:0026. 05. 2023 00:00:00
Pálení čarodějnic 2023 v Nosálově 23. 04. 2023 18:17:0112. 05. 2023 15:53:50
Zápis z úvodního jednání Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mšeno včetně částí k. ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice 19. 04. 2023 09:43:3405. 05. 2023 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 04/2023 18. 04. 2023 08:55:2716. 06. 2023 14:55:32
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 13. 04. 2023 18:43:4116. 05. 2023 00:00:00
VaK MB a.s.- odstávka vody v obci Nosálov dne 20. 04. 2023 - čištění vodojemu 12. 04. 2023 16:14:1521. 04. 2023 00:00:00
Rozhodnutí o povolení ke kácení na pozemku p. č. 915 v k. ú. Nosálov ohrožení života a majetku 1 ks metasekvoj 3. 4. 2023 03. 04. 2023 18:16:0719. 04. 2023 09:47:35
Uzavření OÚ v Nosálově 03. 04. 2023 17:36:3705. 04. 2023 16:27:01
Úklid přilehlého okolí k.ú. Nosálov a k.ú. Libovice 03. 04. 2023 17:35:4412. 04. 2023 11:03:35
SPÚ - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Mšeno včetně částí k. ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice-pozvánka na úvodní jednání 20. 03. 2023 15:38:4005. 04. 2023 00:00:00
Schválený Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2022 15. 03. 2023 14:23:4508. 02. 2024 00:00:00
Velikonoční dílna pro děti, dospělé i seniory 13. 03. 2023 15:03:4405. 04. 2023 16:27:08
VEŘEJNÁ VYJLÁŠKA č. j. KULK 17531/2023-OÚP-oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu 07. 03. 2023 12:30:5927. 04. 2023 00:00:00
STAŇ SE HASIČEM na stanici HZS Neratovice 03. 03. 2023 14:28:4912. 04. 2023 11:03:40
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 11. března 2023 01. 03. 2023 17:14:5715. 03. 2023 10:31:16
ÚZSVM- Nosálov, Neznámý vlastník - stav k 1. 8. 2023 27. 02. 2023 09:54:2602. 01. 2024 16:11:06
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 2. března 2023 22. 02. 2023 15:39:0304. 03. 2023 00:00:00
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze- Zkoušky z hub 2023 22. 02. 2023 15:32:5805. 04. 2023 16:27:31
Státní pozemkový úřad- Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Libovice 22. 02. 2023 15:09:4702. 12. 2023 00:00:00
Státní pozemkový úřad- Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Nosálov 22. 02. 2023 15:08:0602. 12. 2023 00:00:00
Státní pozemkový úřad- Oznámení k zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Libovice 22. 02. 2023 15:05:4811. 03. 2023 00:00:00
Státní pozemkový úřad- Oznámení k zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Nosálov 22. 02. 2023 14:36:3011. 03. 2023 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 2/2023 15. 02. 2023 09:52:5412. 04. 2023 11:04:14
Obec Mělnické Vtelno- záměry obce pronajmout obecní majetek (kulturní dům Vysoká Libeň a pronájem prostorů k podnikání) 13. 02. 2023 19:19:1415. 03. 2023 00:00:00
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Nosálov 10. 02. 2023 14:03:2015. 03. 2023 10:31:44
V obci Nosálov (okr. Mělník) se 8.2. ztratila hnědobílá fenka křížence!!!! 09. 02. 2023 11:55:4817. 02. 2023 15:02:07
Obec Nelahozeves- záměr pronájmu nové obecní restaurace v obci Nelahozeves 09. 02. 2023 10:58:1215. 03. 2023 10:33:04
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2022 08. 02. 2023 15:39:3308. 02. 2024 00:00:00
Obec Konětopy- záměr pronájmu obecní hospody 08. 02. 2023 12:30:3715. 03. 2023 10:32:01
Obec Chorušice- poptávka provozovatele/nájemce hostince č. p. 20 v Chorušicích 03. 02. 2023 13:59:2815. 03. 2023 10:32:36
MěÚ Mělník-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu-oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Mělník pro rok 2023) 02. 02. 2023 13:25:0315. 03. 2023 10:34:13
VaK MB a.s.- informace o kvalitě vody za rok 2022 01. 02. 2023 13:51:3007. 02. 2024 15:19:40
SPÚ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov, Katusice a Mšeno pod č.j.: SPU 454924/2022 ze dne 31.1.2023. 01. 02. 2023 11:07:5217. 02. 2023 00:00:00
Volba prezidenta ČR-výsledky hlasování v obci Nosálov 28. 01. 2023 16:13:3407. 02. 2023 00:00:00
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 26. 01. 2023 08:34:0101. 02. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 1/2023 25. 01. 2023 15:28:5608. 02. 2024 00:00:00
Rozhodnutí o povolení ke kácení-vlastník pozemku KSÚS - Nosálov (suché nakloněné břízy směr Lobeč) 24. 1. 2023 - upravený GDPR 24. 01. 2023 14:02:2209. 02. 2023 00:00:00
Oznámení o možnosti podání návrhu na změnu č. 1 územního plánu obce Nosálov 20. 01. 2023 15:34:4305. 04. 2023 16:28:06
Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 19. 01. 2023 09:01:0931. 01. 2023 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků- komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mšeno včetně částí k. ú. Libovice, Sedlec u Mšena a Stránka u Mšena 18. 01. 2023 09:56:3922. 02. 2023 09:31:12
Rozpočtové opatření č. 9/2022 11. 01. 2023 14:02:0109. 02. 2023 00:00:00
Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023) 03. 01. 2023 15:43:3631. 01. 2023 00:00:00
Plánované rozsáhlejší výluky na železnici ve Středočeském kraji v období leden ? březen 2023 03. 01. 2023 09:17:1505. 04. 2023 16:28:19
Platba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2023 (OZV č. 2/2022) 30. 12. 2022 14:52:5507. 02. 2024 15:22:16
Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023) 29. 12. 2022 19:50:4431. 01. 2023 00:00:00
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB (volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023) 28. 12. 2022 11:37:4430. 01. 2023 11:13:46
KoPÚ MŠENO - Oznámení o zjišťování průběhu hranic 19. 12. 2022 13:10:5719. 01. 2023 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 14. 12. 2022 20:09:1730. 12. 2022 00:00:00
VAROVÁNÍ POLICIE ČR-POZOR NA PODVODY V KYBERPROSTORU 14. 12. 2022 19:15:0529. 11. 2023 11:19:50
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2023 14. 12. 2022 15:54:4208. 02. 2024 00:00:00
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2023-2025 14. 12. 2022 15:54:0908. 02. 2024 00:00:00
Ptačí chřipka ve Středočeském kraji 14. 12. 2022 10:03:3430. 08. 2023 09:40:31
Rozpočtové opatření č. 8/2022 09. 12. 2022 13:49:5509. 02. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 13. 12. 2022 06. 12. 2022 17:07:0615. 12. 2022 00:00:00
Rozhodnutí o povolení umístění inženýrské sítě- žádost společnost RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. 29. 11. 2022 20:27:3715. 12. 2022 00:00:00
VaK Mladá Boleslav a.s. - Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2023 29. 11. 2022 16:11:3907. 02. 2024 15:20:49
Informace o počtu volebních okrsků - volby prezident 13. -14. 1. 2023 29. 11. 2022 11:24:5908. 02. 2023 12:36:28
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- uznání vlastní honitby Houska 28. 11. 2022 07:39:0214. 12. 2022 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2023 23. 11. 2022 16:05:1408. 02. 2024 00:00:00
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2023-2025 23. 11. 2022 16:04:1408. 02. 2024 00:00:00
KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš , Nosálov, Doubravice a Mšeno-zápis ze závěrečného jednání ze dne 14. 11. 2022 23. 11. 2022 11:18:2009. 12. 2022 00:00:00
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2023 21. 11. 2022 00:00:0010. 12. 2022 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy MŠENO-Oznámení obce o vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav 11. 11. 2022 15:22:3513. 12. 2022 00:00:00
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků-komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mšeno včetně částí k. ú. Libovice, Sedlec u Mšena a Stránka u Mšena 13.-14. 12.2022 11. 11. 2022 15:10:2513. 12. 2022 00:00:00
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Libovice dne 24. 11. 2022 09. 11. 2022 16:21:5025. 11. 2022 00:00:00
MZe- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 04. 11. 2022 13:42:1501. 01. 2024 00:00:00
ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 19. 11. 2022 02. 11. 2022 16:19:0021. 12. 2022 11:26:05
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Nosálov, v části Libovice a Příbohy dne 15. 11. 2022 02. 11. 2022 16:01:1516. 11. 2022 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat pozemky ve vlastnictví obce Nosálov usnesení ZO Nosálov č. 8/7/2022 ze dne 1. 11. 2022. 02. 11. 2022 15:57:3219. 11. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 1. 11. 2022 25. 10. 2022 13:24:1503. 11. 2022 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 10/2022 18. 10. 2022 14:53:0208. 02. 2023 15:51:30
ČEZ Distribuce a.s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (2022) 13. 10. 2022 09:48:3117. 11. 2022 00:00:00
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nosálov 11. 10. 2022 18:44:1920. 10. 2022 00:00:00
Oznámení o svolání závěrečného jednání komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno 10. 10. 2022 08:33:2116. 11. 2022 15:58:08
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060850351 05. 10. 2022 10:21:1505. 10. 2022 10:21:55
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nosálov 24. 09. 2022 15:34:4616. 11. 2022 15:57:07
Svatováclavské slavnosti ve Vysoké 16. 09. 2022 14:15:5116. 09. 2022 14:16:08
MILOSTIVÉ LÉTO 2 09. 09. 2022 15:05:1308. 02. 2023 12:37:21
Den evropského dědictví a Den medu v zámku Liblice 09. 09. 2022 14:37:3316. 09. 2022 14:12:02
Rozpočtové opatření č. 7/2022 09. 09. 2022 14:12:2807. 02. 2024 15:16:16
Oznámení o době a místě konání voleb (Volby do zastupitelstva obce Nosálov) 07. 09. 2022 10:48:0526. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k .ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno 05. 09. 2022 10:01:1830. 09. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 7. září 2022 24. 08. 2022 10:39:3805. 10. 2022 10:16:19
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 17. 08. 2022 14:29:0726. 08. 2022 00:00:00
Informační leták o změně provozní doby na místech registrace uprchlíků od 17. 08. 2022 17. 08. 2022 09:16:4518. 10. 2022 15:11:37
Informační zpravodaj PID č. 08/2022 15. 08. 2022 13:38:2418. 10. 2022 14:53:24
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volby do ZO 23.-24.9.2022) 03. 08. 2022 13:19:4805. 10. 2022 10:18:04
Výzva všem vlastníkům zemědělské půdy v katastrálním území Libovice (704792), obec Nosálov 03. 08. 2022 09:38:3322. 04. 2023 00:00:00
Svoz nebezpečného odpadu 24. 9. 2022 03. 08. 2022 08:30:3705. 10. 2022 10:15:33
Divadlo v Kulturním centru Kostel Mělnické Vtelno- Příběh jednoho hradu 16. 8. 2022 20. 07. 2022 11:58:0124. 08. 2022 10:40:19
Pozvánka na divadlo do Mšena v pátek 22. 7. 2022 od 19 hodin 20. 07. 2022 11:46:3227. 07. 2022 09:06:41
Oznámení MUDr. Kateřiny Hartlové - letní provoz ordinace ve Mšeně 07. 07. 2022 09:46:3024. 08. 2022 10:40:45
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou 07. 07. 2022 08:11:5324. 08. 2022 10:40:50
Rozpočtové opatření č.6/2022 29. 06. 2022 15:00:2309. 02. 2023 00:00:00
Výluka 668, 696 a zavedení NAD X696 - uzavírka silnice II/273 Nebužely-Mšeno (2.etapa) 22. 06. 2022 17:01:1805. 10. 2022 10:17:01
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 27. 6. 2022 20. 06. 2022 14:14:0829. 06. 2022 00:00:00
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - KPÚ v k. ú. Mšeno včetně částí k. ú. Libovice, Sedlec u Mšena a Stránka u Mšena 17. 06. 2022 11:29:1305. 07. 2022 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 6/2022 17. 06. 2022 08:15:4524. 08. 2022 10:41:18
Uzavření Obecního úřadu v Nosálově 15. 06. 2022 13:44:5220. 06. 2022 14:14:23
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nosálov pro volební období 2022-2026 01. 06. 2022 16:32:3216. 11. 2022 15:58:27
Rozpočtové opatření č. 5/2022 01. 06. 2022 14:14:3309. 02. 2023 00:00:00
Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 27. 05. 2022 07:06:3807. 07. 2022 08:13:25
Pozvánka ,,DEN DĚTÍ" v Nosálově 26. 05. 2022 12:08:1317. 06. 2022 08:16:10
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 25. 5. 2022 18. 05. 2022 16:03:0127. 05. 2022 00:00:00
Informační zpravodaj PID č. 5/2022 18. 05. 2022 16:00:5220. 06. 2022 14:14:34
Nařízení Středočeského kraje 3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 11. 05. 2022 09:10:2808. 02. 2023 16:16:03
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2021 06. 05. 2022 08:54:2325. 06. 2022 00:00:00
Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 05. 05. 2022 10:29:0107. 07. 2022 08:38:11
Rozpočtové opatření č. 4/2022 04. 05. 2022 15:30:3109. 02. 2023 00:00:00
Informace o způsobu odbavování ukrajinských válečných uprchlíků v rámci systému Pražské integrované dopravy ? platnost od 1.5.2022 03. 05. 2022 12:02:2507. 07. 2022 08:43:45
Souhrnný jízdní řád víkendových spojů PID od 1. května 2022 02. 05. 2022 11:58:1621. 12. 2022 11:27:23
Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022 02. 05. 2022 11:15:3607. 07. 2022 08:38:54
Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 02. 05. 2022 11:13:1903. 08. 2022 13:29:17
VaK MB a.s.-vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného za rok 2021 02. 05. 2022 11:09:3430. 08. 2023 09:42:09
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-DORUČENÍ A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 29. 04. 2022 14:39:5331. 05. 2022 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022 -Finanční úřad pro Středočeský kraj 26. 04. 2022 00:00:0027. 05. 2022 00:00:00
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ( p. č. 1238/25 v k. ú. Libovice) 25. 04. 2022 13:50:3811. 05. 2022 00:00:00
Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU 25. 04. 2022 09:10:1407. 07. 2022 08:45:56
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832269 22. 04. 2022 14:04:0011. 05. 2022 10:31:45
Zpravodaj PID 4/2022 20. 04. 2022 10:05:3607. 07. 2022 08:39:25
Změna tarifu PID od 1. 4. 2022 08. 04. 2022 14:05:5803. 08. 2022 13:28:06
Uzavírka silnice II/273 Nebužely - Mšeno 11. 4. - 31. 10. 2022 04. 04. 2022 10:12:4505. 10. 2022 10:17:40
Prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády č. 42/2022 31. 03. 2022 20:08:3007. 07. 2022 08:27:08
Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU od 1.4. 31. 03. 2022 20:07:0111. 05. 2022 10:32:02
Ukončení období déletrvajícího sucha, v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí požárů 31. 03. 2022 20:04:5707. 07. 2022 08:27:48
Výhody tarifu PID - Lítačka i ve Středočeském kraji 30. 03. 2022 09:03:3607. 07. 2022 08:38:37
Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020 24. 03. 2022 20:23:3311. 05. 2022 10:32:26
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 16. 3. 2022, změna krizového opatření 17. 03. 2022 11:53:4807. 07. 2022 08:47:35
Soutěž středočeských obcí ,,My třídíme nejlépe" 16. 03. 2022 11:49:3409. 02. 2023 00:00:00
Natura 2000 ? doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu. Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0214013 Kokořínsko 16. 03. 2022 10:01:4101. 04. 2022 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 9. 3. 2022, změna krizového opatření 10. 03. 2022 08:49:0303. 08. 2022 13:28:20
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství- 3.3.2022 usnesení č. 7/2/2022 09. 03. 2022 14:24:2225. 03. 2022 00:00:00
Informační letáky hejtmanky Středočeského kraje - pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 08. 03. 2022 07:44:5007. 07. 2022 08:39:48
Rozpočtové opatření č. 3/2022 04. 03. 2022 15:05:1409. 02. 2023 00:00:00
Schválený Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2021 04. 03. 2022 15:04:1609. 02. 2023 00:00:00
ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23. 3. 2022 v obci Nosálov 04. 03. 2022 15:01:3526. 03. 2022 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 3. 3. 2022, vyhlášení krizového opatření 04. 03. 2022 09:01:1407. 07. 2022 08:47:22
LINKA BEZPEČÍ-OBAVY Z VÁLKY NA UKRAJINĚ 03. 03. 2022 10:07:2107. 07. 2022 08:44:39
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 2. 3. 2022, vyhlášení nouzového stavu a krizového opatření 03. 03. 2022 08:53:3307. 07. 2022 08:45:28
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKSY 02. 03. 2022 16:25:5405. 04. 2022 00:00:00
Modlitby za Ukrajinu - 2.3. od 17 hod. v evangelickém kostele ve Mšeně u Mělníka 02. 03. 2022 11:01:2503. 03. 2022 10:09:14
Zpráva MV GŘ HZS ČR k otázce ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí 02. 03. 2022 09:14:3807. 07. 2022 08:43:22
Informační letáky-pomoc Ukrajině 27. 02. 2022 18:52:0007. 07. 2022 08:41:37
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 3. 3. 2022 24. 02. 2022 15:18:0305. 03. 2022 00:00:00
Informační leták hejtmanky 21. 02. 2022 09:50:0107. 07. 2022 08:45:02
Informační zpravodaj PID č. 02/2022 21. 02. 2022 09:48:5607. 07. 2022 08:42:54
Rozpočtové opatření č. 2/2022 18. 02. 2022 13:54:3909. 02. 2023 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 9. 2. 2022 + mimořádná opatření MZČR 09. 02. 2022 16:42:4307. 07. 2022 08:46:56
MZe-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje 08. 02. 2022 08:50:1403. 08. 2022 13:32:51
VaK MB a.s.-Informace o jakosti pitné vody za rok 2021 03. 02. 2022 14:53:1330. 08. 2023 09:41:35
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 2. 2. 2022, změny opatření MZ ČR 03. 02. 2022 11:35:4107. 07. 2022 08:48:11
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2021 02. 02. 2022 14:05:4509. 02. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 1/2022 02. 02. 2022 09:07:3909. 02. 2023 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 26. 1. 2022, změny opatření MZ ČR 28. 01. 2022 07:16:2507. 07. 2022 08:49:02
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 26. ledna 2022 19. 01. 2022 15:09:3827. 01. 2022 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 14. 1. 2022, změny opatření MZ ČR 16. 01. 2022 16:40:4507. 07. 2022 08:48:47
Informační leták hejtmanky s informací o opatřeních platných od 17. 1. 2022 16. 01. 2022 16:36:0327. 01. 2022 16:13:20
?Reakce v integrované dopravě Středočeského kraje na nárůst Omikronu? 12. 01. 2022 14:38:1507. 07. 2022 08:28:32
Informační leták hejtmanky s informací co platí od 3. 1. 2022 a o opatřeních karantény platné od 11. 1. 2022 a o testování v práci platné od 17. 1. 2022. 11. 01. 2022 18:32:0628. 01. 2022 07:16:35
Rozpočtové opatření č. 8/2021 07. 01. 2022 15:57:4203. 02. 2022 00:00:00
Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu 07. 01. 2022 11:24:3028. 01. 2022 07:20:27
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 5. 1. 2022, změna opatření MZ ČR 06. 01. 2022 09:29:0507. 07. 2022 08:47:56
Platba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 (OZV č. 3/2021) 04. 01. 2022 12:41:0508. 02. 2023 15:59:01
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 29. 12. 2021, mimořádná opatření MZ ČR 30. 12. 2021 13:32:1028. 01. 2022 07:17:01
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 22. 12. 2021, změna krizového opatření 22. 12. 2021 20:23:0728. 01. 2022 07:17:14
Informace Finančního úřadu pro Středočeský kraj - pomoc občanům s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí 22. 12. 2021 09:21:2407. 07. 2022 08:26:53
Informační zpravodaj PID č. 12/2021 22. 12. 2021 09:02:3228. 01. 2022 07:18:54
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - Oznámení o změně ceny vodné s účinností od 1. ledna 2022 22. 12. 2021 08:56:5109. 02. 2023 00:00:00
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V NOSÁLOVĚ (23. 12. 2021-31. 12. 2021) 17. 12. 2021 15:59:2804. 01. 2022 10:44:34
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2022 17. 12. 2021 13:19:2109. 02. 2023 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 13. 12. 2021, změny mimořádných opatření MZDR 14. 12. 2021 13:58:3928. 01. 2022 07:17:19
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 16. 12. 2021 09. 12. 2021 14:09:5117. 12. 2021 00:00:00
Výsledky z jednání vlády ze dne 6. 12. 2021, přijatá změna krizového opatření 07. 12. 2021 08:49:2828. 01. 2022 07:17:23
Mimořádné jednání vlády 26. 11. 2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády 27. 11. 2021 11:22:4528. 01. 2022 07:17:30
Mimořádné jednání vlády 25. 11. 2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření, Desatero doporučení pro veřejnost 25. 11. 2021 19:57:5228. 01. 2022 07:17:34
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2022 24. 11. 2021 15:43:2309. 02. 2023 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat části pozemků ve vlastnictví obce Nosálov v k. ú. Nosálov-usnesení ZO č. 8/6/2021 a č. 9/6/2021 ze dne 18.11.2021 24. 11. 2021 11:01:0510. 12. 2021 00:00:00
Informační letáky hejtmanky opatření s platností od 22. 11. 2021 22. 11. 2021 17:18:1528. 01. 2022 07:17:45
Výsledky z jednání vlády 19. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR 22. 11. 2021 17:10:2328. 01. 2022 07:17:39
Rozpočtové opatření č. 7/2021 19. 11. 2021 15:46:0502. 02. 2022 14:10:18
Obecně závazná vyhláška č.3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 19. 11. 2021 14:03:2207. 12. 2021 00:00:00
Výsledky z jednání vlády 18. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR 19. 11. 2021 08:55:0728. 01. 2022 07:17:49
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2022 15. 11. 2021 00:00:0016. 12. 2021 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 18. 11. 2021 10. 11. 2021 16:38:2619. 11. 2021 00:00:00
Podzimní sborové listy ze Mšena 10. 11. 2021 14:13:1730. 03. 2022 09:18:36
Výsledky z jednání vlády 10. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR 10. 11. 2021 13:45:4828. 01. 2022 08:46:54
Výsledky z jednání vlády 5. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR 08. 11. 2021 14:34:0628. 01. 2022 07:17:54
Informace ,,Milostivé léto" (28. 10. 2021 do 28. 1. 2022) 05. 11. 2021 15:12:5503. 02. 2022 00:00:00
Krizová linka kraje pro pomoc osobám postiženým krachem dodavatele energií 05. 11. 2021 15:04:5107. 07. 2022 08:50:27
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 03. 11. 2021 14:03:0702. 02. 2022 14:11:09
Výsledky z jednání vlády 1. 11. 2021, změna mimořádného opatření MZ ČR, testování ve vybraných školách 01. 11. 2021 16:48:4228. 01. 2022 07:18:06
Informační zpravodaj PID č 10/2021 29. 10. 2021 08:36:3828. 01. 2022 07:18:16
Důležité informace pro občany-rychle rostoucí počet nakažených obyvatel covidem-19 v obci Libovice 27. 10. 2021 13:34:3228. 01. 2022 07:18:28
Výsledky z jednání vlády 25. 10. 2021 a nová mimořádná opatření MZ ČR 27. 10. 2021 09:38:0128. 01. 2022 07:18:12
ČEZ-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 27. 10. 2021 09:23:0317. 12. 2021 15:39:16
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství- usnesení ZO Nosálov č. 4/5/2021 ze dne 14. 10. 2021 25. 10. 2021 16:23:2410. 11. 2021 00:00:00
Výzva - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Energetickým regulačním úřadu (ERÚ) sděluje všem zákazníkům dodavatelů energií ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity 25. 10. 2021 15:56:2307. 07. 2022 08:49:29
Odstávka vody v obci Nosálov dne 26. 10. 2021 22. 10. 2021 14:31:2727. 10. 2021 13:35:00
Jednání vlády ze dne 20. 10. 2021 + nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR 21. 10. 2021 08:33:1228. 01. 2022 07:18:39
Oznámení MUDr. Kateřiny Hartlové 20. 10. 2021 16:33:0317. 12. 2021 15:39:38
Odstávka vody v obci Nosálov dne 22. 10. 2021 20. 10. 2021 16:20:0622. 10. 2021 14:29:39
Záměr obce Nosálov směnit pozemek ve vlastnictví obce Nosálov v k. ú. Nosálov- usnesení ZO č. 9/5/2021 ze dne 14. 10. 2021 19. 10. 2021 09:56:2204. 11. 2021 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat pozemek ve vlastnictví obce Nosálov v k. ú. Nosálov-usnesení ZO č. 7/5/2021 ze dne 14. 10. 2021 19. 10. 2021 09:12:0804. 11. 2021 00:00:00
Záměr obce Nosálov směnit pozemky v k. ú. Nosálov- usnesení ZO č. 8/4/2021 ze dne 17. 9. 2021 12. 10. 2021 09:42:4428. 10. 2021 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 14. 10. 2021 07. 10. 2021 00:00:0015. 10. 2021 00:00:00
Policie ČR-Územní odbor Mělník -náborová kampaň s názvem ... i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit. 06. 10. 2021 16:38:1507. 07. 2022 08:40:29
Záměr obce Nosálov prodat pozemek ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO č. 7/4/2021 ze dne 17. 9. 2021 06. 10. 2021 11:46:4922. 10. 2021 00:00:00
Jednání vlády ČR 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR 30. 09. 2021 08:24:0728. 01. 2022 07:19:12
Hledá se pejsek Balu z lokality Bezdědice 24. 09. 2021 17:20:1819. 10. 2021 09:13:01
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy a část společného školského obvodu základní školy 24. 09. 2021 15:34:4912. 10. 2021 00:00:00
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 22. 09. 2021 20:09:2219. 10. 2021 09:13:22
Rozpočtové opatření č. 5/2021 22. 09. 2021 14:22:5802. 02. 2022 14:11:47
MZe-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.j. MZE-49892/2021-16212 17. 09. 2021 15:07:1801. 01. 2023 00:00:00
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení 17. 09. 2021 14:52:4619. 10. 2021 09:13:58
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Mšeno včetně částí k. ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice 17. 09. 2021 11:09:0304. 10. 2021 00:00:00
Jednání vlády 10. 9. 2021 + novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR 16. 09. 2021 18:24:5528. 01. 2022 07:19:57
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 10. 09. 2021 08:40:1019. 10. 2021 09:13:41
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 17.září 2021 08. 09. 2021 16:11:0618. 09. 2021 00:00:00
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV 16. 10. 2021 03. 09. 2021 16:04:0819. 10. 2021 09:14:19
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 ? 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ke dni 1. 8. 2022 31. 08. 2021 13:24:1530. 08. 2023 09:41:02
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 31. 08. 2021 13:19:0407. 07. 2022 08:46:27
Výsledky jednání vlády 30. 8.2021 - mimořádná opatření MZDR 31. 08. 2021 10:14:0828. 01. 2022 07:20:15
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků-volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 23. 08. 2021 14:16:2019. 10. 2021 09:14:40
Záměr obce Nosálov prodat část pozemku v k. ú. Nosálov- usnesení ZO Nosálov č. 4/2/2021 ze dne 27. 5. 2021 20. 08. 2021 15:38:0307. 09. 2021 00:00:00
Informační leták hejtmanky ke změnám od 1. 9. 2021 19. 08. 2021 11:45:4106. 09. 2021 14:07:24
Nová mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 16. 8. 2021 18. 08. 2021 11:00:2928. 01. 2022 07:19:26
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny rostoucích mimo les - st. p. č. 29/3 v k. ú. Libovice 12. 08. 2021 09:12:0528. 08. 2021 00:00:00
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 11. 08. 2021 14:19:3308. 02. 2023 15:56:02
Nová mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 30. 7. 2021 03. 08. 2021 13:05:2528. 01. 2022 07:27:10
Záměr obce Kadlín pronajmout obecní byt v čp. 8 03. 08. 2021 13:04:0319. 08. 2021 00:00:00
Informační leták hejtmanky ke změnám od 01. 08. 2021 30. 07. 2021 15:05:2706. 09. 2021 14:07:35
Výzva všem vlastníkům zemědělské půdy v katastrálním území Nosálov a v katastrálním území Libovice 28. 07. 2021 15:54:4303. 08. 2022 13:29:03
Záměr propachtovat pozemky ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO Nosálov č. 9/3/2021 a usnesení ZO Nosálov č. 10/3/2021 ze dne 15. 7. 2021 28. 07. 2021 10:51:5113. 08. 2021 00:00:00
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO Nosálov č. 5/3/2021, usnesení ZO Nosálov č. 7/3/2021 ze dne 15. 7. 2021 28. 07. 2021 10:33:3613. 08. 2021 00:00:00
Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 26. 7. 2021 27. 07. 2021 13:05:1228. 01. 2022 07:20:42
Informace o změnách tarifu PID od 1. 8. 2021 22. 07. 2021 12:42:2128. 01. 2022 07:20:48
Nové mimořádné opatření MZ ČR - projednáno vládou 19. 7. 2021 21. 07. 2021 09:35:4828. 01. 2022 07:20:56
Rozpočtové opatření č. 3/2021 16. 07. 2021 15:51:3407. 07. 2022 08:18:19
Informační leták hejtmanky ke změnám od 15. 7. 2021 14. 07. 2021 08:46:5506. 09. 2021 14:07:43
Informační leták hejtmanky ke změnám od 09. 07. 2021 09. 07. 2021 10:26:5106. 09. 2021 14:07:47
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 15. 7. 2021 07. 07. 2021 13:24:4017. 07. 2021 00:00:00
ČEZ-Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů 02. 07. 2021 14:02:4814. 08. 2021 00:00:00
Aktuální pravidla pro dobrovolníky chystající se pomáhat do zasažených obcí na jižní Moravu 02. 07. 2021 12:41:5606. 09. 2021 14:07:57
Aktuální pravidla pro dobrovolníky chytající se pomáhat do zasažených obcí na jižní Moravu 02. 07. 2021 12:41:4402. 07. 2021 14:12:45
Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 1. 7. 2021 02. 07. 2021 08:54:1730. 03. 2022 09:29:08
Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 28. 6. 2021 30. 06. 2021 09:24:2028. 01. 2022 07:26:49
Informační leták hejtmanky ke změnám od 26. 06. 2021 28. 06. 2021 09:26:3006. 09. 2021 14:08:05
Nové mimořádné opatření MZ ČR - platné od 26. června 2021 28. 06. 2021 08:56:4006. 09. 2021 14:08:12
Informační zpravodaj PID č. 07/2021 25. 06. 2021 13:14:0928. 01. 2022 07:26:44
Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 21. 6. 2021 23. 06. 2021 10:06:2030. 03. 2022 09:26:10
AOPK ČR-Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 22. 06. 2021 17:00:5908. 07. 2021 00:00:00
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY- UKONČENÍ NAŘÍZENÍ CHORUŠICE 17. 06. 2021 15:33:0303. 07. 2021 00:00:00
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 14. 6. 2021 15. 06. 2021 14:29:2930. 03. 2022 09:29:41
Informace o čištění vodojemu v obci Libovice 09. 06. 2021 14:53:2422. 06. 2021 16:26:38
Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení ZO č. 3.2.2021 ze dne 27.5.2021 09. 06. 2021 11:15:0525. 06. 2021 00:00:00
Změna mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření ptačí chřipky na území ČR, která byla nařízená dne 18. 5. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/062247-S 09. 06. 2021 10:36:0530. 06. 2021 09:27:59
Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 7. 6. 2021 09. 06. 2021 08:50:2507. 07. 2022 08:18:33
Změny mimořádných opatření MZ ČR od 1. 6. 2021 - projednáno vládou 31. 5. 2021 01. 06. 2021 08:24:5630. 03. 2022 09:29:31
Informační leták hejtmanky ke změnám od 31. května 2021 31. 05. 2021 10:17:2822. 06. 2021 16:03:33
MZe- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 28. 05. 2021 14:41:2623. 06. 2021 10:08:08
MZe- Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe 28. 05. 2021 14:38:2515. 06. 2021 00:00:00
Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 28. 5. 2021 28. 05. 2021 14:33:2828. 01. 2022 07:21:13
Rozpočtové opatření č. 2/2021 28. 05. 2021 13:57:3507. 07. 2022 08:20:54
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 24. 5. 2021 25. 05. 2021 15:44:3507. 07. 2022 08:24:40
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 21. 5. 2021 24. 05. 2021 11:44:5930. 03. 2022 09:19:01
Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021 24. 05. 2021 10:05:5909. 06. 2021 10:10:44
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno- oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 21. 05. 2021 00:00:0008. 06. 2021 00:00:00
Noční návštěva Vrátenské rozhledny 20. 05. 2021 17:09:3806. 10. 2021 11:05:36
Pozvánka na Den dětí v Nosálově 20. 05. 2021 12:48:5509. 06. 2021 10:10:35
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 27. května 2021 19. 05. 2021 17:13:3628. 05. 2021 00:00:00
Opatření v obci z důvodu nákazy ptačí chřipkou, informační letáky 19. 05. 2021 11:39:3722. 06. 2021 16:05:25
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ? vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Chorušice 19. 05. 2021 09:13:2423. 06. 2021 10:07:04
Výsledky jednání vlády 17. května 2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR 17. 05. 2021 19:42:0028. 01. 2022 07:27:46
Město Bělá pod Bezdězem- hřbitov Bezdědice- povinnost uzavření nových smluv o nájmu hrobového místa 12. 05. 2021 11:05:0128. 01. 2022 09:19:27
Výsledky jednání vlády 10. května 2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR 12. 05. 2021 10:41:2728. 01. 2022 09:19:31
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 6. 5.2021 07. 05. 2021 13:50:1028. 01. 2022 07:28:27
AOPK ČR- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 07. 05. 2021 13:45:4630. 06. 2021 09:26:29
Pronájem Kulturního domu s restaurací v obci Vysoká Libeň 07. 05. 2021 13:41:4422. 06. 2021 15:59:53
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA k rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice o část k. ú. Mšeno 05. 05. 2021 15:40:5421. 05. 2021 00:00:00
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 3.5.2021 04. 05. 2021 16:37:3328. 01. 2022 07:27:58
VaK Mladá Boleslav a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 30. 04. 2021 14:22:5728. 01. 2022 07:27:24
Leták k sezonním spojům na Kokořínsku od 1. 5. 2021 30. 04. 2021 13:39:2906. 09. 2021 14:35:58
Nová mimořádná opatření a změny opatření MZ ČR projednána vládou 29.4.2021 30. 04. 2021 13:28:4906. 09. 2021 14:36:12
Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021 27. 04. 2021 17:00:2312. 05. 2021 10:15:58
Nová mimořádná a ochranná opatření MZ ČR projednána vládou 26.4.2021 27. 04. 2021 16:56:5428. 01. 2022 09:01:26
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 23. 4. 2021 - projednáno vládou 23.4.2021 27. 04. 2021 16:55:1706. 09. 2021 14:36:41
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 26. 04. 2021 00:00:0027. 05. 2021 00:00:00
Jednání vlády ČR 22.04.2021 - mimořádná opatření MZ ČR 23. 04. 2021 11:57:5606. 09. 2021 14:36:44
Jednání vlády ČR 19.04.2021 - mimořádná opatření MZ ČR 20. 04. 2021 10:08:0712. 05. 2021 10:16:45
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny na pozemku st. p. č. 1/2 v k. ú. Nosálov 16. 04. 2021 15:11:0704. 05. 2021 00:00:00
Informační leták hejtmanky k ptačí chřipce 13. 04. 2021 15:52:4112. 05. 2021 10:15:53
Jednání vlády 12.04.2021 - nová a změněná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 13. 04. 2021 15:36:3506. 09. 2021 14:36:36
Informační leták hejtmanky k provozu školských zařízeních 12. 04. 2021 10:06:3612. 05. 2021 10:16:07
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 09. 04. 2021 00:00:0012. 05. 2021 00:00:00
Výsledky jednání vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 - přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 07. 04. 2021 09:35:5506. 09. 2021 14:36:31
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 06. 04. 2021 18:01:1812. 05. 2021 10:17:55
Závěrečný účet SOK za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 01. 04. 2021 13:18:2209. 06. 2021 00:00:00
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021 29. 03. 2021 10:26:0107. 07. 2022 08:25:55
Jednání vlády ČR 26.03.2021 - prodloužení nouzového stavu a změna krizových opatření 29. 03. 2021 10:24:3306. 09. 2021 14:36:26
Mimořádná opatření MZ ČR z 19. 3. 2021 22. 03. 2021 12:05:1428. 01. 2022 07:28:12
INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI LIBOVICE 19. 03. 2021 14:26:2507. 04. 2021 10:03:33
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2021 19. 03. 2021 13:59:2628. 01. 2022 09:01:13
Jednání vlády ČR 18.03.2021 - prodloužení krizových opatření + nová krizová opaření 19. 03. 2021 09:37:1028. 01. 2022 09:01:05
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2021 16. 03. 2021 11:47:3328. 01. 2022 09:01:19
Jednání vlády ČR 15.03.2021 - změna krizového opatření a změna mimořádného opatření MZ ČR 16. 03. 2021 08:54:4912. 05. 2021 10:18:04
Rozpočtové opatření č.1/2021 12. 03. 2021 15:21:4207. 07. 2022 08:17:47
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2020 12. 03. 2021 15:20:3107. 07. 2022 08:25:23
Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny 11. 03. 2021 12:29:3403. 08. 2022 13:30:20
Prezentace CŘT k testování ve firmách a plošnému testování 11. 03. 2021 08:39:3822. 06. 2021 16:27:06
ČEZ- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Nosálov dne 25. 3. 2021 05. 03. 2021 15:24:2917. 03. 2021 16:45:03
ČEZ- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice dne 25. 3. 2021 05. 03. 2021 15:22:0123. 03. 2021 09:45:47
Informace MUDr. Hartlové k očkování proti COVID 19 pro pacienty 70+ 05. 03. 2021 14:21:3112. 05. 2021 10:16:37
Jednání vlády ČR 3.3.2021 - zajištění poskytování zdravotních služeb v době nouzového stavu 04. 03. 2021 11:31:2722. 06. 2021 16:08:45
Nové jízdní řády od 7. 3. 2021 03. 03. 2021 09:37:2128. 01. 2022 08:45:53
Schválené změny krizových opatření ze dne 2. 3. 2021 03. 03. 2021 09:17:2112. 05. 2021 10:18:14
Nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19 03. 03. 2021 09:13:1206. 09. 2021 14:37:09
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 3. 2021 02. 03. 2021 14:11:5706. 09. 2021 14:37:27
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. března 2021 č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 02. 03. 2021 14:07:5706. 09. 2021 14:37:20
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 9. 3. 2021 02. 03. 2021 13:45:3723. 03. 2021 09:46:20
Informace o zapojení praktických lékařů do očkování od 1. 3. 2021 02. 03. 2021 13:45:0006. 09. 2021 14:37:16
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021 01. 03. 2021 17:20:1806. 09. 2021 14:37:31
Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření 28. 02. 2021 12:20:3406. 09. 2021 14:37:38
Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 28. 02. 2021 12:08:4928. 01. 2022 08:46:06
Přílohy ke krizovému opatření vlády ČR k omezení pohybu od 1. 3. 2021 28. 02. 2021 12:07:4928. 01. 2022 08:46:00
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V NOSÁLOVĚ 24. 02. 2021 10:32:3709. 03. 2021 13:20:23
Informační leták hejtmanky s informací o povinném nošení respirátorů a roušek 23. 02. 2021 14:02:5708. 04. 2021 08:41:36
Nová mimořádná opatření MZDR schválená vládou ČR dne 22. 2. 2021 23. 02. 2021 13:45:0228. 01. 2022 08:46:11
Informační leták hejtmanky - kde budou povinné respirátory 22. 02. 2021 13:11:1223. 02. 2021 13:42:48
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice 18. 02. 2021 17:47:4028. 01. 2022 08:46:18
Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 15. 02. 2021 14:36:5423. 03. 2021 09:49:22
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 15. 02. 2021 09:00:4319. 01. 2022 15:10:38
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI NOSÁLOV 25. 2. 2021 15. 02. 2021 08:56:3923. 03. 2021 09:49:32
Informace o výsledku z mimořádného jednání vlády ČR ze dne 14. 2. 2021- vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření 15. 02. 2021 08:45:4419. 01. 2022 15:10:42
Usnesení vlády ČR přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády ČR dne 11. 2. 2021 12. 02. 2021 16:16:5119. 01. 2022 15:10:35
Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu 12. 02. 2021 16:14:0408. 04. 2021 08:41:52
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2020 10. 02. 2021 14:28:5507. 07. 2022 08:19:16
Výsledky jednání vlády ČR dne 8. 2. 2021 a přijatá změna krizového opatření 09. 02. 2021 14:52:4423. 06. 2021 10:08:38
VŠE O OČKOVÁNÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 09. 02. 2021 14:50:2412. 05. 2021 10:18:24
Usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 28. 1. 2021 29. 01. 2021 10:33:5523. 06. 2021 10:08:33
Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek 28. 01. 2021 13:38:5023. 06. 2021 10:08:24
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ? aviární influenzy na území České republiky 27. 01. 2021 14:36:2527. 04. 2021 00:00:00
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV DNE 10. DUBNA 2021 27. 01. 2021 14:05:0312. 05. 2021 10:37:36
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Libovice- akce ,, IE-12-4005809- CL-Vojetín, obnova sítě NN" 27. 01. 2021 11:17:3728. 01. 2022 08:46:26
Informace o jakosti pitné vody za rok 2020 25. 01. 2021 13:24:5219. 01. 2022 15:10:16
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI LIBOVICE 22. 01. 2021 13:22:3810. 02. 2021 14:34:28
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI PŘÍBOHY 22. 01. 2021 13:21:2410. 02. 2021 14:34:43
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 22. 01. 2021 13:19:3819. 01. 2022 15:10:12
Informační leták hejtmanky o prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021 22. 01. 2021 13:18:2422. 06. 2021 16:06:58
USNESENÍ VLÁDY ČR o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 a související krizová opatření vlády 22. 01. 2021 13:14:3623. 06. 2021 10:08:45
Usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 18. 1. 2021 19. 01. 2021 08:57:3623. 06. 2021 10:08:51
OSVĚDČENÍ existence veřejně přístupné účelové komunikace 18. 01. 2021 11:58:5603. 02. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č.8/2020 13. 01. 2021 14:41:0411. 02. 2021 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 o přijetí krizového opatření 12. 01. 2021 08:45:5122. 06. 2021 17:01:35
Rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2021 11. 01. 2021 10:02:5407. 07. 2022 08:20:19
Informace ke lhůtě k dani z nemovitých věcí a dani silniční 11. 01. 2021 09:47:1822. 06. 2021 17:01:25
Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji 08. 01. 2021 14:49:0622. 06. 2021 16:05:49
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021 08. 01. 2021 14:34:3028. 01. 2022 08:46:33
Přijatá usnesení vlády, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob 08. 01. 2021 14:29:1028. 01. 2022 08:46:37
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2 02. 01. 2021 11:35:4422. 06. 2021 16:06:19
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Č. 1712020 02. 01. 2021 11:21:4522. 06. 2021 16:06:04
NOUZOVÝ STAV BYL PRODLOUŽEN DO 22. 1. 2021 25. 12. 2020 13:57:4410. 02. 2021 14:38:48
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesení vlády ČR o změně krizových opatření 25. 12. 2020 13:55:2306. 09. 2021 14:38:01
CO SE ZMĚNÍ OD NEDĚLE 27. 12. 2020 25. 12. 2020 13:51:4622. 01. 2021 13:23:15
Uzavření OÚ Nosálov - čerpání dovolené 22. 12. 2020 10:05:2011. 01. 2021 09:49:10
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. prosince 2020, o změně krizových opatření 18. 12. 2020 15:51:0928. 01. 2022 08:49:20
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2021-2024 18. 12. 2020 15:22:3708. 02. 2023 15:54:19
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2021 18. 12. 2020 15:17:0707. 07. 2022 08:21:25
Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2021 18. 12. 2020 14:25:4228. 01. 2022 08:49:13
CO SE ZMĚNÍ OD PÁTKU 18. 12. 2020 16. 12. 2020 08:34:0722. 01. 2021 13:23:25
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 14. 12. 2020 15. 12. 2020 20:00:4106. 09. 2021 14:44:30
Ministerstvo zdravotnictví ČR-OCHRANNÉ OPATŘENÍ- OMEZENÍ, PŘŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČR OD 18. 12. 2020 15. 12. 2020 19:58:2908. 04. 2021 08:41:13
Informační leták Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi k dobrovolnému testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů 15. 12. 2020 19:53:4812. 05. 2021 10:18:42
Dobrovolné testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021 15. 12. 2020 19:50:2110. 02. 2021 14:41:31
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesení vlády ČR o změně krizových opatření 10. 12. 2020 11:34:5506. 09. 2021 14:44:35
PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 23. 12. 2020 10. 12. 2020 08:21:2023. 03. 2021 09:46:57
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 7. 12. 2020 09. 12. 2020 09:22:1506. 09. 2021 14:44:48
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR 09. 12. 2020 09:20:3406. 09. 2021 14:44:53
CO SE ZMĚNÍ OD STŘEDY 9. 12. 2020 09. 12. 2020 09:18:3222. 01. 2021 13:23:09
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 9. prosince 2020 02. 12. 2020 15:33:0510. 12. 2020 00:00:00
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 11. 2020 01. 12. 2020 09:25:5423. 06. 2021 10:09:24
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 11. 2020 01. 12. 2020 09:24:4706. 09. 2021 14:45:00
CO SE ZMĚNÍ OD ČTVRTKA 3. 12. 2020 30. 11. 2020 08:48:1422. 01. 2021 13:23:58
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 11. 2020 22. 11. 2020 19:48:0423. 06. 2021 10:09:15
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 20. 11. 2020-prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020 22. 11. 2020 19:42:3223. 06. 2021 10:09:20
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 11. 2020 18. 11. 2020 09:10:1123. 06. 2021 10:09:10
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2021 16. 11. 2020 00:00:0009. 12. 2020 00:00:00
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2021-2024 13. 11. 2020 15:23:4808. 02. 2023 15:53:54
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2021 13. 11. 2020 15:22:0507. 07. 2022 08:17:01
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020 13. 11. 2020 13:55:0423. 06. 2021 10:09:04
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020 09. 11. 2020 16:28:4706. 09. 2021 14:45:09
Rozpočtové opatření č. 7/2020 06. 11. 2020 15:50:3311. 02. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 6/2020 06. 11. 2020 15:50:0511. 02. 2021 00:00:00
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. 11. 2020 04. 11. 2020 08:44:3928. 01. 2022 08:49:28
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020 04. 11. 2020 08:31:5006. 09. 2021 14:45:13
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 2020 03. 11. 2020 10:58:2906. 09. 2021 14:45:23
Usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 03. 11. 2020 10:54:0012. 05. 2021 10:18:55
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonáváni péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1312020 02. 11. 2020 14:24:5322. 01. 2021 14:38:19
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 30. 10. 2020-prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 31. 10. 2020 19:27:0928. 01. 2022 08:49:35
Záměr obce Nosálov prodat pozemky v katastrálním území obce Nosálov ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení č. 4/6/2020 ze dne 29.10.2020 30. 10. 2020 14:34:3817. 11. 2020 00:00:00
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020 30. 10. 2020 14:30:2328. 01. 2022 08:50:07
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 26. 10. 2020 27. 10. 2020 09:08:3328. 01. 2022 08:50:02
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020 22. 10. 2020 10:36:1328. 01. 2022 08:49:58
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 29. října 2020 22. 10. 2020 00:00:0030. 10. 2020 00:00:00
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 21. 10. 2020 21. 10. 2020 15:17:4428. 01. 2022 09:01:36
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu 21. 10. 2020 08:46:3728. 01. 2022 08:49:52
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 21. 10. 2020 + manuál ČLK 20. 10. 2020 09:00:5628. 01. 2022 09:01:48
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 19. října 2020 20. 10. 2020 08:46:0228. 01. 2022 09:01:44
INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI PŘÍBOHY 19. 10. 2020 16:09:4022. 10. 2020 00:00:00
INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI LIBOVICE 19. 10. 2020 16:08:5622. 10. 2020 00:00:00
Oznámení MUDr. Kateřiny Hartlové o uzavření ordinace od 19.10.2020 19. 10. 2020 14:12:3013. 11. 2020 15:53:32
Důležité informace - opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 19. 10. 2020 13:36:0006. 09. 2021 14:43:15
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 10. 2020 19. 10. 2020 08:34:5206. 09. 2021 14:43:07
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 10/2020 16. 10. 2020 14:42:4806. 09. 2021 14:43:18
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 9/2020 14. 10. 2020 12:03:1506. 09. 2021 14:43:21
ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020 13. 10. 2020 15:12:1706. 09. 2021 14:43:30
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020 13. 10. 2020 09:07:4106. 09. 2021 14:43:26
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 12. 10. 2020 09:36:5306. 09. 2021 14:43:35
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 8. 10. 2020 09. 10. 2020 08:43:5706. 09. 2021 14:43:39
ČEZ- Informace o plánovaném přerušení dodávky v obci Libovice dne 21. 10. 2020 05. 10. 2020 12:25:2922. 10. 2020 00:00:00
ČEZ- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Příbohy dne 21. 10. 2020 05. 10. 2020 12:23:4322. 10. 2020 00:00:00
NOUZOVÝ STAV V ČR od 5. 10. 2020 04. 10. 2020 09:19:3810. 02. 2021 14:38:12
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu 03. 10. 2020 07:47:2321. 10. 2020 15:25:37
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 03. 10. 2020 07:46:5406. 09. 2021 14:43:42
Rozpočtové opatření č.5/2020 30. 09. 2020 14:43:0908. 04. 2021 08:38:58
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení hromadných akcí s účinností od 24. září 2020 25. 09. 2020 08:43:4606. 09. 2021 14:43:47
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 24. 09. 2020 08:47:3828. 01. 2022 08:48:21
ČEZ-UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 23. 09. 2020 10:25:1322. 01. 2021 13:23:48
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 29. září 2020 22. 09. 2020 15:06:0301. 10. 2020 00:00:00
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do odvolání 17. 09. 2020 11:30:1312. 05. 2021 10:34:26
Bohoslužby ve skalách-Mšeno-Vyhlídky 19. 9. 2020 16. 09. 2020 09:41:0623. 09. 2020 09:44:39
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 09. 09. 2020 16:25:1721. 10. 2020 15:26:05
MěÚ Mšeno-Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou - referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu 09. 09. 2020 14:39:2630. 09. 2020 16:13:01
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (volby 2.-3.10.2020) 07. 09. 2020 12:30:2922. 10. 2020 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat pozemek v k. ú. Libovice ve vlastnictví obce Nosálov- usnesení ZO č. 7/4/2020 ze dne 20. 8. 2020 02. 09. 2020 16:04:4118. 09. 2020 00:00:00
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV 14. 11. 2020 21. 08. 2020 15:28:3822. 01. 2021 14:38:06
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků- volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. -3. 10. 2020 14. 08. 2020 15:27:4821. 10. 2020 15:25:11
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků- volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. -3. 10. 2020 14. 08. 2020 15:23:5421. 10. 2020 15:21:09
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 20. srpna 2020 12. 08. 2020 16:54:2721. 08. 2020 00:00:00
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 33784/2020-MZE-16212 03. 08. 2020 11:03:3001. 01. 2023 00:00:00
INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA KOKOŘÍNSKU OD 8.8.2020 03. 08. 2020 10:52:1021. 10. 2020 15:21:36
Rozpočtové opatření č. 4/2020 10. 07. 2020 14:24:4808. 04. 2021 08:40:18
ČEZ- Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů 10. 07. 2020 14:00:3112. 08. 2020 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat pozemky v katastrálním území Nosálov ve vlastnictví obce Nosálov- usnesení ZO č. 5/3/2020 ze dne 10. 6. 2020 03. 07. 2020 15:48:4903. 08. 2020 10:48:21
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI PŘÍBOHY 29. 06. 2020 09:09:0621. 07. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 17. 06. 2020 10:16:3731. 07. 2020 00:00:00
Příloha usnesení vlády č. 606 ze dne 5. června 2020 - Opatření obecné povahy 05. 06. 2020 09:34:0514. 07. 2020 09:57:38
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 10. 6. 2020 03. 06. 2020 15:54:0317. 06. 2020 10:08:04
POZVÁNKA KE ZKOUŠKÁM ZNALOSTI HUB V ROCE 2020 27. 05. 2020 12:02:3529. 06. 2020 09:10:00
POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY k výkonu činnosti v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice 20. 05. 2020 16:59:0420. 06. 2020 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 3/2020 20. 05. 2020 15:47:2110. 02. 2021 14:40:31
Ukončení nouzového stavu ve Středočeském kraji 18. 05. 2020 15:03:2214. 07. 2020 09:56:02
Usnesení Vlády ČR ze dne 11.května 2020 o přijetí krizového opatření 13. 05. 2020 09:35:4614. 07. 2020 09:56:11
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 19. května 2020 12. 05. 2020 14:55:4720. 05. 2020 00:00:00
KoPÚ Lobeč u Mšena- Oznámení obce Nosálov-zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav 06. 05. 2020 10:31:3107. 06. 2020 00:00:00
KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice- oznámení ke zjišťování průběhu hranic 06. 05. 2020 10:20:2207. 06. 2020 00:00:00
Akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečností v témže roce 06. 05. 2020 10:12:3208. 04. 2021 08:42:51
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 06. 05. 2020 09:26:4614. 07. 2020 09:56:32
Pozvánka na valnou hromadu Sdružení obcí Kokořínska dne 12. 5. 2020 06. 05. 2020 09:21:2827. 05. 2020 08:44:09
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření a další opatření vlády 06. 05. 2020 08:52:5114. 07. 2020 09:56:44
PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 17. 5. 2020 06. 05. 2020 08:47:5614. 07. 2020 09:55:41
Příloha usnesení vlády ze dne 4. května 2020 č. 509 Opatření obecné povahy 06. 05. 2020 08:44:2214. 07. 2020 09:57:30
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2020 27. 04. 2020 00:00:0028. 05. 2020 00:00:00
Rozpočtové opatření č.2/2020 24. 04. 2020 14:22:1410. 02. 2021 14:59:58
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2020 23. 04. 2020 20:44:2514. 07. 2020 09:56:52
Závěrečný účet SOK za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOK za rok 2019 23. 04. 2020 20:41:0907. 10. 2020 10:09:50
Rozpočtové opatření č. 2/2020 22. 04. 2020 15:20:3924. 04. 2020 14:21:16
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 09. 04. 2020 00:00:0012. 05. 2020 00:00:00
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2020 07. 04. 2020 09:40:3714. 07. 2020 09:58:23
MZE- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 06. 04. 2020 19:37:4130. 03. 2022 09:28:40
Zápisy do mateřských škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru 03. 04. 2020 15:28:0314. 07. 2020 09:57:00
AOPK ČR-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2020 03. 04. 2020 13:40:1521. 04. 2020 00:00:00
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020 s účinností od 1.4.2020 31. 03. 2020 10:58:4514. 07. 2020 09:57:18
UZAVŘENÍ SKLÁDKY VE MŠENĚ PRO FYZICKÉ OSOBY 27. 03. 2020 14:28:4314. 07. 2020 09:57:09
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.3.2020 26. 03. 2020 14:19:2414. 07. 2020 09:57:59
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 3. 2020 24. 03. 2020 09:37:5914. 07. 2020 09:58:31
Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami 23. 03. 2020 11:25:3214. 07. 2020 09:59:06
Informace o opatřeních ve Mšeně a okolí- šíření koronavirusu-ochrana obyvatelstva 18. 03. 2020 15:56:2414. 07. 2020 09:58:51
Rozhodnutí hejtmanky ze dne 18.3.2020 18. 03. 2020 14:42:0914. 07. 2020 09:58:13
Dočasné zrušení úředních hodin na Obecním úřadě v Nosálově 17. 03. 2020 09:06:0708. 04. 2020 15:28:29
Aktuální informace od Finanční správy 16. 03. 2020 11:04:1714. 07. 2020 09:58:43
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR včetně odkazů na webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a KHS Středočeského kraje 13. 03. 2020 13:37:0914. 07. 2020 09:55:25
Rozpočtové opatření č. 1/2020 28. 02. 2020 13:59:0611. 02. 2021 00:00:00
Schválený závěrečný účet obce Nosálov za rok 2019 28. 02. 2020 13:58:2508. 04. 2021 08:43:50
Oznámení o zahájení řízení Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Lobeč u Mšena s částí Skramouš, Nosálov a Doubravice 19. 02. 2020 14:42:4306. 03. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 27. února 2020 19. 02. 2020 13:39:4328. 02. 2020 00:00:00
Návrh závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2019 05. 02. 2020 15:07:0811. 02. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 31. 01. 2020 17:15:1921. 10. 2020 15:27:57
Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 29. 01. 2020 08:57:1022. 01. 2021 14:39:20
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 2. 5. 2020 24. 01. 2020 15:25:4003. 05. 2020 00:00:00
Sdružení obcí Kokořínska- rozpočtové opatření č. 5/2019 10. 01. 2020 08:46:1527. 05. 2020 08:50:07
Rozpočtové opatření č. 7/2019 08. 01. 2020 15:42:4311. 03. 2020 09:11:10
UPOZORNĚNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2020 06. 01. 2020 18:44:2111. 03. 2020 08:55:56
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2020 03. 01. 2020 15:20:5911. 02. 2021 00:00:00
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2020-2022 03. 01. 2020 15:20:2211. 02. 2021 00:00:00
Sdružení obcí Kokořínska - odkaz na schválený Střednědobý výhled a schválený rozpočet na rok 2020 18. 12. 2019 11:20:3228. 01. 2022 08:48:51
VaK Mladá Boleslav, a.s.- Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2020 18. 12. 2019 11:03:3010. 02. 2021 14:37:07
VaK Mladá Boleslav, a.s.-Oznámení o změně ceny vodného pro kalendářní rok 2020 18. 12. 2019 11:01:5010. 02. 2021 14:37:57
Důležité sdělení společnosti VAK MB a.s. 11. 12. 2019 11:56:3111. 03. 2020 08:58:59
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. 63920/2019-MZE-16212 11. 12. 2019 09:23:3301. 01. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 12. 12. 2019 04. 12. 2019 13:30:0917. 12. 2019 09:33:09
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2020 20. 11. 2019 16:21:2708. 04. 2021 08:38:20
Informace o plánovaném přerušení dodávky vody v obci Nosálov 20. 11. 2019 11:00:5104. 12. 2019 13:24:19
Rozpočtové opatření č. 6/2019 06. 11. 2019 15:27:5511. 03. 2020 09:00:00
Řád veřejného pohřebiště obce Nosálov s účinností od 1. 1. 2020 06. 11. 2019 09:24:3723. 11. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 22. října 2019 15. 10. 2019 16:53:5823. 10. 2019 00:00:00
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny-Libovice 02. 10. 2019 14:23:2606. 11. 2019 09:20:04
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- ROZHODNUTÍ -POVĚŘENÍ OLH 25. 09. 2019 09:50:3515. 10. 2019 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 5/2019 20. 09. 2019 14:59:0611. 03. 2020 09:09:20
Záměr obce Nosálov prodat pozemky v katastrálním území obce Nosálov ve vlastnictví obce Nosálov-usnesení č. 4/5/2019 ze dne 17.9.2019 20. 09. 2019 14:55:4308. 10. 2019 00:00:00
SOK-návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 18. 09. 2019 16:47:0305. 12. 2019 00:00:00
ČEZ- UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18. 09. 2019 16:38:1211. 03. 2020 08:55:16
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 17. září 2019 04. 09. 2019 16:29:3418. 09. 2019 00:00:00
MZe-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 02. 09. 2019 16:01:4704. 10. 2019 00:00:00
AOPK ČR- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 30. 08. 2019 14:20:2117. 09. 2019 00:00:00
opravená-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků 16. 08. 2019 14:31:0003. 09. 2019 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků 09. 08. 2019 14:45:2027. 08. 2019 00:00:00
Našla se fenka v obci Březovice 31. 07. 2019 11:53:4309. 08. 2019 14:43:32
Oznámení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lobeč u Mšena- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 08. 07. 2019 00:00:0024. 07. 2019 00:00:00
Oznámení o uzavření ordinace MUDr. Kateřiny Hártlové ve Mšeně - DOVOLENÁ 03. 07. 2019 16:24:3804. 09. 2019 16:35:09
Rozpočtové opatření č. 4/2019 03. 07. 2019 16:22:5011. 03. 2020 09:09:06
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 27.6.2019 19. 06. 2019 17:17:2828. 06. 2019 15:45:23
Příměstský tábor ve Mšeně 12. 06. 2019 08:40:4230. 08. 2019 14:20:30
Odstávka vody v obci Libovice 11. 6. 2019 31. 05. 2019 09:50:0812. 06. 2019 08:38:56
Rozpočtové opatření č. 3/2019 17. 05. 2019 19:53:4211. 03. 2020 09:02:04
ČEZ- Oznámení o přerušení dodávky el. energie v obci Libovice a Příbohy dne 23.5.2019 13. 05. 2019 14:25:2531. 05. 2019 14:38:49
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ( 24.-25.5.2019) 09. 05. 2019 17:31:4927. 05. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 3.5.2019 26. 04. 2019 15:15:0904. 05. 2019 00:00:00
ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 26. 04. 2019 15:04:5126. 04. 2019 15:10:44
KOTLÍKOVÉ DOTACE - Pozvánka na seminář 13. 5. 2019 v Nosálově 26. 04. 2019 14:10:4231. 05. 2019 14:41:07
VaK Mladá Boleslav a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 26. 04. 2019 14:05:0810. 02. 2021 14:37:34
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- daň z nemovitých věcí na rok 2019 26. 04. 2019 13:58:3128. 05. 2019 00:00:00
Svolání prvního zasedání OVK - volby do EP (24.-25.5.2019) 24. 04. 2019 15:09:0431. 05. 2019 14:39:05
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM 17. 04. 2019 09:49:5807. 07. 2022 08:49:59
AOPK ČR- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ S VELKÝM POČTEM ÚČASTNÍKŮ 17. 04. 2019 09:48:5304. 05. 2019 00:00:00
MZE-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 05. 04. 2019 14:04:0101. 01. 2023 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volby do EP - 24. -25. 5. 2019) 03. 04. 2019 15:36:4905. 04. 2019 00:00:00
Záměr obce Nosálov propachtovat pozemky v k.ú. Nosálov - usnesení ZO ze dne 21.3.2019 27. 03. 2019 11:35:1012. 04. 2019 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 2/2019 22. 03. 2019 14:51:5811. 03. 2020 09:01:12
Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2018 22. 03. 2019 14:50:0511. 03. 2020 09:09:40
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny 20.3.2019 20. 03. 2019 15:43:3005. 04. 2019 00:00:00
AOPK ČR-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2 14. 03. 2019 21:11:3930. 03. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 21.3.2019 14. 03. 2019 10:06:5027. 03. 2019 11:37:22
Den otevřených dveří a zápis do 1. třídy ZŠ Okna 14. 03. 2019 10:03:3613. 05. 2019 13:31:15
Den otevřených dveří a zápis do MŠ Okna 14. 03. 2019 10:01:1213. 05. 2019 13:30:08
Oznámení MUDr. Kateřiny Hartlové 22. 02. 2019 15:39:3706. 03. 2019 14:13:28
Rozpočtové opatření č. 1/2019 13. 02. 2019 15:29:5511. 03. 2020 09:00:20
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2018 08. 02. 2019 15:10:0411. 03. 2020 09:04:03
Informace o jakosti pitné vody za rok 2018 08. 02. 2019 14:01:1611. 03. 2020 08:57:22
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov 01. 02. 2019 15:43:3417. 04. 2019 09:46:35
SPÚ- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lobeč u Mšena včetně částí k.ú. Skramouš,Nosálov a Doubravice 21. 01. 2019 10:22:3706. 02. 2019 00:00:00
Rozpočtové opatření č.6/2018 18. 01. 2019 15:54:0707. 02. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 23.1.2019 16. 01. 2019 14:44:0124. 01. 2019 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 08. 01. 2019 10:47:2127. 03. 2019 11:37:45
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2019-2022 03. 01. 2019 00:00:0011. 03. 2020 09:10:26
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2019 03. 01. 2019 00:00:0011. 03. 2020 09:00:57
Výpočet ceny pro vodné na rok 2019 02. 01. 2019 10:44:1311. 03. 2020 08:58:42
Záměr obce Nosálov prodat část pozemku p.č. 838/1 v k.ú. Nosálov - usnesení č.6/8/2018 ze zasedání ZO ze dne 11.12.2018 02. 01. 2019 10:36:0018. 01. 2019 00:00:00
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ A HODIN NA OÚ V NOSÁLOVĚ 20. 12. 2018 11:21:1821. 10. 2020 15:22:45
AOPK ČR-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 10. 12. 2018 17:03:4010. 01. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 11.12.2018 04. 12. 2018 17:57:0318. 12. 2018 06:27:48
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2019 29. 11. 2018 07:42:5219. 12. 2018 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2022 23. 11. 2018 16:50:5427. 05. 2020 08:45:39
Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nosálov konaného dne 2.11.2018 12. 11. 2018 13:21:2028. 11. 2018 08:30:05
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Nosálov dne 2.11.2018 26. 10. 2018 17:17:1806. 11. 2018 00:00:00
Nabídka pronájmu hostince v obci Kanina 23. 10. 2018 12:16:3421. 01. 2019 10:23:19
Oznámení MUDr. Kateřiny Hartlové-dovolená 16. 10. 2018 17:02:5901. 11. 2018 17:00:38
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 02. 10. 2018 10:37:1711. 03. 2020 08:57:45
Rozpočtové opatření č.5/2018 25. 09. 2018 18:10:4404. 02. 2019 08:42:26
Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Nosálov 14. 09. 2018 17:45:0602. 10. 2018 10:34:43
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 18.9.2018 11. 09. 2018 17:21:3102. 10. 2018 10:34:20
Oznámení o době a místě konání voleb-volby do ZO Nosálov 5.-6.10.2018 11. 09. 2018 17:19:3915. 10. 2018 08:48:31
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise-volby do ZO Nosálov konané ve dnech 5.-6.10.2018 07. 09. 2018 17:59:2915. 09. 2018 00:00:00
ČEZ- Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 06. 09. 2018 09:56:3519. 12. 2018 00:00:00
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 6.10.2018 04. 09. 2018 13:34:1215. 10. 2018 08:48:05
Nařízení Středočeského kraje č.2/2018 ze dne 20.8.2018 04. 09. 2018 13:24:2815. 10. 2018 08:48:17
Informace o počtu a sídle volebních okrsků /volby do ZO 5.-6.10.2018/ 14. 08. 2018 17:04:3615. 10. 2018 08:44:12
Oznámení MUDr.Kateřiny Hartlové-dovolená 31. 07. 2018 08:48:0211. 09. 2018 15:34:11
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY NOSÁLOV- PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY DNE 19.7.2018 17. 07. 2018 17:46:5224. 07. 2018 00:00:00
Uzavírka ul. Kokořínská na Mělníce 17. 07. 2018 17:41:5718. 12. 2018 06:30:09
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - oprava hlavní komunikace v obci Libovice -16.-17.července 2018 10. 07. 2018 13:54:0524. 07. 2018 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - RALLY BOHEMIA 2018 27. 06. 2018 21:45:5413. 07. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 3.7.2018 26. 06. 2018 18:12:2811. 07. 2018 00:00:00
Oznámení Mudr. Kateřiny Hartlové 06. 06. 2018 15:52:4309. 06. 2018 00:00:00
UPOZORNĚNÍ - V NEDĚLI 1.7.2018 RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA RALLY BOHEMIA 06. 06. 2018 09:54:3403. 07. 2018 00:00:00
Rozpočtové opatření č.4/2018 05. 06. 2018 17:41:5404. 02. 2019 08:42:02
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 28. 05. 2018 17:32:4515. 10. 2018 08:44:25
Závěrečný účet SOK za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2017 28. 05. 2018 17:23:0407. 09. 2018 09:34:16
Pozvánka na zasedání ZO dne 22.5.2018 15. 05. 2018 17:36:4024. 05. 2018 17:11:37
Rozpočtové opatření č.3/2018 15. 05. 2018 17:09:2904. 02. 2019 08:41:42
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Nosálov dne 24.5.2018 14. 05. 2018 14:08:0726. 05. 2018 00:00:00
Zápis do Mateřské školy v Oknech 07. 05. 2018 16:39:0024. 05. 2018 17:13:06
SPÚ-Nabídka pozemků k pronájmu (2.5.-1.6.2018) 30. 04. 2018 14:35:1002. 06. 2018 00:00:00
VYÚČTOVÁNÍ 2017- vodné VaK MB 30. 04. 2018 14:29:2702. 01. 2019 10:42:19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- daň z nemovitých věcí za rok 2018 30. 04. 2018 08:34:4208. 06. 2018 10:29:13
RALLY BOHEMIA - přehled uzavírek 25. 04. 2018 16:19:3713. 07. 2018 17:45:52
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Příbohy 15.5.2018 25. 04. 2018 16:17:1921. 05. 2018 15:47:27
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice 15.5.2018 25. 04. 2018 16:15:5921. 05. 2018 15:47:41
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Příbohy 10.5.2018 25. 04. 2018 16:14:2021. 05. 2018 15:47:57
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice 10.5.2018 25. 04. 2018 16:12:4621. 05. 2018 15:48:30
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 24.4.2018 17. 04. 2018 21:01:4925. 04. 2018 00:00:00
Zubní pohotovost na Mělníku od 1.1.2018 12. 04. 2018 10:41:0515. 10. 2018 08:44:51
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- daň z nemovitých věcí rok 2018 10. 04. 2018 17:50:1325. 05. 2018 16:15:53
Záměr obce Nosálov propachtovat pozemky v k.ú. Nosálov-usnesení ze dne 13.3.2018 26. 03. 2018 17:57:4812. 04. 2018 10:19:45
Prodej kuřic 23. 03. 2018 16:55:2212. 04. 2018 10:23:24
Rozpočtové opatření č.2/2018 23. 03. 2018 16:50:4404. 02. 2019 08:41:25
Schválený Závěrečný účet za rok 2017 23. 03. 2018 16:49:1513. 02. 2019 15:31:38
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- oznámení o vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení věcného břemene - JPÚ Olešno 16. 03. 2018 17:59:0204. 04. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nosálov dne 13.3.2018 06. 03. 2018 17:41:5017. 03. 2018 00:00:00
Rozpočtové opatření č.1/2018 02. 03. 2018 17:21:2804. 02. 2019 08:40:41
Oznámení o ustanovení opatrovníka usnesením-JPÚ Olešno 27. 02. 2018 14:39:0912. 04. 2018 10:24:15
Oznámení Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územní pracoviště Mělník - období podání DPFO za rok 2017 20. 02. 2018 19:33:3912. 04. 2018 10:24:00
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 24.3.2018 15. 02. 2018 15:39:5812. 04. 2018 10:23:42
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-změna hranice katastrálního území 15. 02. 2018 14:48:5003. 03. 2018 00:00:00
SPÚ- NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU 07. 02. 2018 00:00:0010. 02. 2018 00:00:00
Návrh Závěrečného účtu obce Nosálov za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2017 06. 02. 2018 18:10:4609. 02. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 13.2.2018 06. 02. 2018 00:00:0020. 02. 2018 19:34:50
Rozpočtová změna č.6/2017 30. 01. 2018 17:13:1604. 02. 2019 08:37:46
Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta 15. 01. 2018 16:02:3130. 01. 2018 17:53:25
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška)-elektronická dražba 24.1.2018 08. 01. 2018 15:09:1930. 01. 2018 17:53:37
UPOZORNĚNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2018 08. 01. 2018 15:00:3912. 04. 2018 10:23:00
Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2021 03. 01. 2018 08:07:0628. 01. 2022 08:46:43
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2018-2020 02. 01. 2018 16:44:1903. 01. 2019 00:00:00
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2018 02. 01. 2018 16:43:0203. 01. 2019 00:00:00
Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2018 29. 12. 2017 10:28:5121. 01. 2019 10:24:03
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 28. 12. 2017 11:22:4915. 01. 2018 16:03:28
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise dne 15.12.2017 12. 12. 2017 10:19:3615. 01. 2018 16:03:47
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.12.2017 05. 12. 2017 19:16:0205. 12. 2017 19:16:23
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.12.2017 05. 12. 2017 19:16:0113. 12. 2017 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat část pozemku p.č. 839/2 v k.ú.Nosálov-usnesení č. 4/5/2017 ZO ze dne 14.11.2017 28. 11. 2017 12:27:2114. 12. 2017 00:00:00
Návrh střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2018-2020 24. 11. 2017 17:20:2404. 02. 2019 08:39:08
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2018 24. 11. 2017 17:19:0004. 02. 2019 08:36:52
Rozpočtová změna č.5/2017 21. 11. 2017 16:53:1101. 01. 2018 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků-volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12. a 13.ledna 2018 21. 11. 2017 10:27:1230. 01. 2018 17:53:52
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2018 21. 11. 2017 08:29:0716. 12. 2017 00:00:00
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v katastru Libovice okres Mělník 20. 11. 2017 00:00:0021. 12. 2017 00:00:00
MZe-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 07. 11. 2017 19:37:3023. 11. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 14.listopadu 2017 07. 11. 2017 14:57:4918. 11. 2017 16:45:12
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD-nabídka pozemků k pronájmu v katastrálním území Nosálov a Libovice 31. 10. 2017 10:07:3501. 12. 2017 00:00:00
ČEZ-oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice dne 26.10.2017 10. 10. 2017 17:45:5031. 10. 2017 09:40:25
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 03. 10. 2017 13:28:2231. 10. 2017 09:40:45
ČEZ-Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Nosálov dne 18.10.2017 03. 10. 2017 08:55:1031. 10. 2017 09:40:07
Oznámení praktické lékařky MUDr.Kateřiny Hartlové 29. 09. 2017 14:15:1130. 12. 2017 00:00:00
SPÚ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-oznámení rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Olešno 29. 09. 2017 14:09:3213. 10. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemku v k.ú.Nosálov-usnesení č.4/4/2017 ZO ze dne 12.9.2017 25. 09. 2017 11:00:2011. 10. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Nosálov-usnesení č.3/4/2017 ZO Nosálov ze dne 12.9.2017 25. 09. 2017 10:40:2611. 10. 2017 00:00:00
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise dne 29.9.2017 25. 09. 2017 09:59:5318. 11. 2017 16:45:37
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov v sobotu dne 30.9.2017 22. 09. 2017 17:01:2409. 10. 2017 16:38:26
MZe - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy 20. 09. 2017 13:32:3106. 10. 2017 00:00:00
Rozpočtová změna č.4/2017 19. 09. 2017 17:58:3701. 01. 2018 00:00:00
ČEZ -UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19. 09. 2017 10:18:5529. 12. 2017 10:26:38
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v části obce Nosálov dne 25.9.2017 07. 09. 2017 15:10:5709. 10. 2017 16:38:50
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.9.2017 05. 09. 2017 17:48:3319. 09. 2017 10:20:08
Odstávka vody v obci Libovice dne 12.9.2017 05. 09. 2017 10:04:4019. 09. 2017 10:19:35
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (volby 20.-21.10.2017) 28. 08. 2017 17:10:3031. 10. 2017 09:41:01
OZNÁMENÍ-SVOLÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO JEDNÁNÍ-JPÚ OLEŠNO 17. 08. 2017 08:45:3602. 09. 2017 00:00:00
Záměr směny pozemků v k.ú. Nosálov-usnesení č.8/3/2017 ZO Nosálov ze dne 13.6.2017 08. 08. 2017 08:43:1105. 09. 2017 09:45:04
Nabídka pozemků k pronájmu k.ú.Nosálov a Libovice - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 07. 08. 2017 14:25:3702. 09. 2017 00:00:00
Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska 24. 07. 2017 09:00:2721. 10. 2020 15:24:22
Záměr obce Nosálov prodat pozemky v k.ú.Libovice-usnesení č.6/3/2017 ze dne 13.6.2017 28. 06. 2017 11:07:2614. 07. 2017 00:00:00
Záměr obce Nosálov prodat pozemek v k.ú.Libovice-usnesení č.4/3/2017 ZO ze dne 13.6.2017 28. 06. 2017 11:06:1114. 07. 2017 00:00:00
Rozpočtová změna č.3/2017 20. 06. 2017 17:10:1601. 01. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání dne 13.6.2017 06. 06. 2017 18:04:4928. 06. 2017 10:58:14
Uzavírka silnice II/273 v úseku Nosálov ? rozcestí Žďár - Bezdědice 10.6.2017 06. 06. 2017 10:54:1428. 06. 2017 10:57:51
Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na roky 2017-2021 30. 05. 2017 09:41:0421. 06. 2017 00:00:00
Závěrečný účet SOK za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2016 26. 05. 2017 10:18:5821. 06. 2017 00:00:00
Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Olešno včetně částí k.ú. Mšeno a Libovice 26. 05. 2017 10:17:3027. 06. 2017 00:00:00
Ochrana zvířat při sklizni a sečích 19. 05. 2017 09:04:2109. 10. 2017 16:40:56
Nábor do dětského folklorního souboru - Mělník 19.5.2017 v MKD 10. 05. 2017 16:06:4320. 05. 2017 00:00:00
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného za rok 2016 03. 05. 2017 13:54:3529. 12. 2017 10:27:23
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ZA ROK 2017 02. 05. 2017 20:14:2030. 05. 2017 00:00:00
Rozpočtová změna č.2/2017 25. 04. 2017 16:48:4501. 01. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.4.2017 11. 04. 2017 00:00:0020. 04. 2017 00:00:00
Schválený rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2017 07. 04. 2017 15:06:4520. 09. 2017 12:55:33
Zápis v Mateřské škole Mšeno 3.5.2017 27. 03. 2017 08:33:5930. 05. 2017 14:02:23
Rozpočtová změna č.1/2017 10. 03. 2017 17:49:5701. 01. 2018 00:00:00
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2017-2019 10. 03. 2017 17:48:1001. 01. 2018 00:00:00
Výběrové řízení-obec Mělnické Vtelno 10. 03. 2017 11:34:1318. 04. 2017 15:05:21
Svoz nebezpečného odpadu dne 8.4.2017 28. 02. 2017 17:39:4018. 04. 2017 15:04:42
Pozvánka na zasedání ZO dne 7.3.2017 28. 02. 2017 17:22:2808. 03. 2017 00:00:00
Návrh - střednědobého výhledu obce Nosálov na roky 2017-2019 17. 02. 2017 16:38:5205. 03. 2017 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2016 a Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2016 14. 02. 2017 17:50:4602. 03. 2017 00:00:00
MŽP-Veřejná vyhláška s opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje 10. 02. 2017 17:45:4107. 04. 2017 15:09:12
Schválený rozpočet obce Nosálov na rok 2017 07. 02. 2017 17:39:0103. 01. 2018 07:40:30
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny na pozemku p.č.30/1 v k.ú.Nosálov 03. 02. 2017 17:46:5407. 04. 2017 15:08:41
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) na pozemek č.133/32 v k.ú.Libovice 03. 02. 2017 12:35:4407. 04. 2017 15:10:09
Informace o jakosti pitné vody za rok 2016 31. 01. 2017 12:28:5629. 12. 2017 10:26:23
ROZHODNUTÍ- Krajského úřadu Středočeského kraje-výkon přenesení působnosti na úseku projednávání přestupků 19. 01. 2017 17:24:4104. 02. 2017 00:00:00
Upozornění pro občany - místní poplatek 2017 13. 01. 2017 17:44:2903. 01. 2018 07:55:05
Upozornění k dani z nemovitých věcí pro rok 2017 10. 01. 2017 17:39:0318. 04. 2017 15:04:56
Informace o rušení televizního vysílání 19. 12. 2016 10:36:3611. 03. 2020 08:58:03
Obecně závazná vyhláška č.2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13. 12. 2016 17:52:0030. 12. 2016 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Nosálov č.1/2016, o nočním klidu 13. 12. 2016 17:48:3630. 12. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 9.12.2016 02. 12. 2016 17:04:2314. 12. 2016 00:00:00
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU - OBEC NOSÁLOV 29. 11. 2016 17:23:2431. 12. 2016 00:00:00
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2017 24. 11. 2016 08:45:4413. 12. 2016 17:54:19
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2017 16. 11. 2016 00:00:0006. 12. 2016 00:00:00
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 15. 11. 2016 17:26:4302. 12. 2016 13:52:03
Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 18. 10. 2016 18:13:3715. 11. 2016 17:26:55
Veřejná vyhláška MŽP 18. 10. 2016 17:28:1404. 11. 2016 00:00:00
Dětský lékař ve Mšeně v novém zdravotním středisku na náměstí 12. 10. 2016 10:20:3229. 09. 2017 14:16:00
Povinná revize kotlů na pevná paliva 11. 10. 2016 17:53:5126. 10. 2016 00:00:00
Stěhování ordinace MUDr.Hartlová 04. 10. 2016 17:14:3009. 01. 2017 15:00:28
Upozornění pro voliče-Výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 04. 10. 2016 10:14:5911. 10. 2016 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 25. 09. 2016 16:09:5611. 10. 2016 00:00:00
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 20. 09. 2016 14:20:0222. 10. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 20.9.2016 13. 09. 2016 17:56:0421. 09. 2016 00:00:00
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 13. 09. 2016 16:09:2709. 01. 2017 15:00:43
Pozvánka na Den otevřených dveří ZŠ J. Seiferta v Mělníku 16. 08. 2016 17:42:2606. 09. 2016 00:00:00
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 17.9.2016 16. 08. 2016 17:36:5518. 09. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 2.srpna 2016 26. 07. 2016 13:40:5417. 08. 2016 00:00:00
Oznámení MUDr.Hartlové - dovolená 29. 06. 2016 10:55:3915. 11. 2016 19:02:20
Odstávka vody v obci Nosálov 07. 06. 2016 16:57:0028. 06. 2016 11:04:36
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA- nemovité věci zapsané na LV 343, kat. území Nosálov, obec Nosálov, okres Mělník 06. 06. 2016 10:02:2410. 08. 2016 00:00:00
Zápis do Mateřské školy Tišice 06. 06. 2016 09:59:0103. 09. 2016 00:00:00
Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru ve Veltrusích 03. 06. 2016 17:54:1928. 06. 2016 11:10:08
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Oznámení zpětné změně formy probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Olešno včetně částí k.ú.Mšeno a Libovice 25. 05. 2016 14:55:1925. 05. 2016 14:57:10
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Oznámení zpětné změně formy probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Olešno včetně částí k.ú.Mšeno a Libovice 25. 05. 2016 14:55:0010. 06. 2016 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2015 a Závěrečný účet za rok 2015 20. 05. 2016 17:28:5507. 06. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.5.2016 10. 05. 2016 17:31:1918. 05. 2016 00:00:00
Zápis do Mateřské školy Mšeno u Mělníka 28. 04. 2016 14:20:2924. 05. 2016 10:51:27
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2016 28. 04. 2016 13:46:3402. 06. 2016 00:00:00
POZVÁNKA - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VODOJEMU V OBCI LIBOVICE 26. 04. 2016 15:03:3024. 05. 2016 10:51:00
OZNÁMENÍ- o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí- obec Nosálov 26. 04. 2016 14:59:3227. 05. 2016 00:00:00
OZNÁMENÍ- o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby-obec Nosálov 26. 04. 2016 14:57:5527. 05. 2016 00:00:00
OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ 22. 04. 2016 17:03:2624. 05. 2016 10:51:13
Středočeský kraj - Oznámení záměru bezúplatně převést obci Nosálov pozemek p.č.1314/1 - ostatní plocha o výměře 3849 m2 19. 04. 2016 16:44:4305. 05. 2016 00:00:00
Obec Kluky - záměr obce - pronájem nemovitého majetku 12. 04. 2016 16:43:4001. 09. 2016 00:00:00
BURZA PRÁCE V MĚLNÍCE DNE 14.4.2016 31. 03. 2016 10:20:5125. 05. 2016 14:47:32
VÝZVA- vlastníkům vodovodních přípojek v obci Libovice 17. 03. 2016 09:34:4728. 06. 2016 11:04:59
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o změně formy probíhajících pozemkových úprav v k.ú.Olešno včetně částí k.ú.Mšeno a Libovice 10. 03. 2016 09:24:2526. 03. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 15.3.2016 08. 03. 2016 17:44:3410. 05. 2016 17:32:10
Informace o přerušení dodávky elektřiny v obci Příbohy 07. 03. 2016 15:23:4824. 05. 2016 10:51:45
OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ MĚLNÍK 24. 02. 2016 19:02:5726. 05. 2016 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2015 a Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2015 16. 02. 2016 18:54:1505. 03. 2016 00:00:00
Zápis z úvodního jednání o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú.Olešno vč.částí k.ú.Libovice a Mšeno 04. 02. 2016 10:26:3620. 02. 2016 00:00:00
Oznámení o záměru prodeje pozemků v k.ú.Nosálov - p.č.64/1 a 64/2 03. 02. 2016 10:26:0219. 02. 2016 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016) 03. 02. 2016 09:41:5305. 03. 2016 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ-OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 03. 02. 2016 09:16:3019. 02. 2016 00:00:00
Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. EX 167 3510/06-468, kterou vydal dne 7.12.2015 soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, se odročuje na neurčito 03. 02. 2016 09:09:1416. 03. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 2.2.2016 26. 01. 2016 19:58:5204. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy 15. 01. 2016 18:03:2104. 02. 2016 00:00:00
Hledá se majitel psa- pes byl nalezen v obci Spikaly u Katusic 15. 01. 2016 14:38:5226. 01. 2016 19:54:53
Odstávka vody v obci Libovice 12. 01. 2016 16:58:0219. 01. 2016 08:20:15
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání(dražební vyhláška opakovaná) 11. 01. 2016 14:33:0904. 02. 2016 00:00:00
Virtuální Univerzita třetího věku - informace 11. 01. 2016 09:29:2128. 06. 2016 11:05:30
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Olešno včetně částí k.ú. Libovice a Mšeno ? oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 08. 01. 2016 08:07:1902. 02. 2016 14:05:55
Upozornění k dani z nemovitých věcí pro rok 2016 06. 01. 2016 11:10:2125. 05. 2016 14:49:16
Oznámení o záměru prodeje části pozemku v k.ú.Libovice 22. 12. 2015 14:53:1707. 01. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.12.2015 08. 12. 2015 18:41:3018. 12. 2015 17:18:05
Návrh rozpočtu SOK na rok 2016 02. 12. 2015 20:20:3318. 12. 2015 00:00:00
Oznámení MUDr.Kateřiny Hartlové o uzavření ordinace 25. 11. 2015 17:31:5802. 12. 2015 10:11:15
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2016 25. 11. 2015 00:00:0012. 12. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 1.12.2015 24. 11. 2015 17:55:0502. 12. 2015 00:00:00
INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 23. 11. 2015 15:29:5025. 05. 2016 14:51:22
Pozvánka na Burzu práce dne 30.11.2015 12. 11. 2015 14:27:3828. 12. 2015 19:02:16
Upozornění pro občany, kteří si na ÚP ČR dosud nepřišli vyměnit průkaz osoby se zdravotním postižením 12. 11. 2015 14:24:2815. 03. 2016 17:13:04
Oznámení o nové službě Finanční správy - placení daně z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO! 12. 11. 2015 14:21:4015. 11. 2016 19:00:36
Upozornění odboru dopravních a správních agend MÚ Mělník 12. 11. 2015 14:11:3815. 03. 2016 17:12:43
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 10. 11. 2015 17:53:1815. 03. 2016 17:13:27
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 10. 11. 2015 17:52:0615. 03. 2016 17:15:10
Informace o uzavírce vlakových přejezdů na trati 076 ve směru Mšeno- Mělník 27. 10. 2015 10:32:1112. 11. 2015 14:08:36
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 20.10.2015 13. 10. 2015 15:31:0027. 10. 2015 10:22:28
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník Městské policie Mělník 09. 10. 2015 17:18:2327. 10. 2015 10:22:40
310872907_0_Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) 02. 10. 2015 17:43:5215. 03. 2016 17:16:12
Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení obcí Kokořínska 02. 10. 2015 17:41:0927. 10. 2015 10:23:06
V obci Katusice byl nalezen pes- viz foto 02. 10. 2015 17:39:1327. 10. 2015 10:22:53
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 23. 09. 2015 13:43:2429. 12. 2015 00:00:00
OZNÁMENÍ o zjišťování průběhu hranic pozemků- jednoduchá pozemková úprava v k.ú.Olešno včetně části k.ú.Mšeno a k.ú.Libovice 23. 09. 2015 13:39:4724. 10. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 10.9.2015 03. 09. 2015 18:46:1611. 09. 2015 00:00:00
Oznámení MUDr.Hartlové 01. 09. 2015 16:55:3423. 09. 2015 13:36:35
Oznámení MŠ Lužec nad Vltavou - volná kapacita 28. 08. 2015 17:22:1327. 10. 2015 10:23:44
Oznámení MŠ Nebužely - volná kapacita 28. 08. 2015 17:20:1527. 10. 2015 10:23:31
Oznámení MŠ Libiš - volná kapacita 28. 08. 2015 17:19:1827. 10. 2015 10:23:20
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - SOBOTA 19.9.2015 26. 08. 2015 18:12:4723. 09. 2015 13:37:12
První kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč. 28. 07. 2015 17:12:4323. 09. 2015 13:36:52
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zona Střední Čechy-CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 21. 07. 2015 16:26:5922. 08. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška - elektronická dražba 06. 07. 2015 16:25:0410. 09. 2015 00:00:00
Souhrn usnesení ze zasedání ZO ze dne 16.6.2015 26. 06. 2015 17:32:1027. 10. 2015 10:23:59
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 26. 06. 2015 17:14:1814. 07. 2015 00:00:00
Záměr pachtu- pozemky v k.ú.Nosálov /25.6.2015-10.7.2015/ 25. 06. 2015 20:14:5003. 09. 2015 18:47:07
Ordinační doba MUDr. Jana Němečka o prázdninách 2015 23. 06. 2015 10:49:3227. 10. 2015 10:24:15
V obci Nosálov se ztratila želva 18. 06. 2015 14:25:2802. 07. 2015 14:22:21
UZAVÍRKA SILNICE V OBCI NOSÁLOV ,,RALLY BOHEMIA" 12. 06. 2015 16:52:4727. 10. 2015 10:24:27
UZAVÍRKA SILNICE II/273 - VETERÁNSKÉ ROJENÍ LOBEČ 12. 06. 2015 16:43:1118. 06. 2015 14:23:30
Informace o sběru bioodpadu a kovů v obci Nosálov od 1.4.2015 10. 06. 2015 09:38:1709. 01. 2017 15:00:57
Pozvánka na zasedání ZO dne 16.6.2015 09. 06. 2015 18:47:4117. 06. 2015 00:00:00
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovité věci 03. 06. 2015 12:04:3003. 07. 2015 00:00:00
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 1.5.2015 03. 06. 2015 12:00:5528. 06. 2016 11:06:04
Sdělení obce Nosálov a Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a. s., obyvatelům a vlastníkům nemovitostí v Libovicích, kteří budou připojeni na nový vodovod 03. 06. 2015 11:14:5318. 06. 2015 14:23:50
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za r.2014 a Závěrečný účet Sdružení obcí Kokořínska za r.2014 26. 05. 2015 12:44:5911. 06. 2015 00:00:00
Souhrn usnesení ze zasedání ZO Nosálov ze dne 28.4.2015 14. 05. 2015 17:41:4803. 07. 2015 00:00:00
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI LIBOVICE DNE 5.6.2015 14. 05. 2015 15:31:5307. 06. 2015 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-ROZHODNUTÍ-STAVEBNÍ POVOLENÍ LIBOVICE DOSTAVBA VODOVODU 14. 05. 2015 15:30:3130. 05. 2015 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- daň z nemovitých věcí r.2015 30. 04. 2015 09:04:0602. 06. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 28.4.2015 21. 04. 2015 17:42:1601. 05. 2015 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-ROZHODNUTÍ-ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 17. 04. 2015 17:35:0203. 05. 2015 00:00:00
VÝKAZY ZA ROK 2014 31. 03. 2015 17:27:1003. 07. 2015 00:00:00
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI- OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 27. 03. 2015 17:39:5128. 04. 2015 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice,Příbohy,Brusné 17. 03. 2015 17:40:4230. 04. 2015 09:02:05
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Nosálov dne 15.4.2015 17. 03. 2015 17:39:0130. 04. 2015 09:01:26
Odstávka vody v obci Nosálov a Libovice 16. 03. 2015 19:10:0230. 04. 2015 09:01:41
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ- vydání stavebního povolení- Libovice dostavba vodovodu 16. 03. 2015 19:05:2001. 04. 2015 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ dostavba vodovodu Libovice 03. 03. 2015 17:14:2919. 03. 2015 00:00:00
Oznámení o záměru prodeje částí pozemku p.č.838/12 dle GP 02. 03. 2015 19:31:2818. 03. 2015 00:00:00
Rozhodnutí o zrušení TP 17. 02. 2015 17:44:5606. 03. 2015 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2014 a Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2014 13. 02. 2015 17:49:5504. 03. 2015 00:00:00
Záměr pachtu -pozemky v k.ú.Nosálov- p.č.747/2,747/3 10. 02. 2015 17:57:1503. 03. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.2.2015 10. 02. 2015 17:49:5702. 03. 2015 19:29:21
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 3.5.2015 05. 02. 2015 13:35:3814. 05. 2015 15:33:50
Rozhodnutí - povolení ke kácení dřevin č.j.2015/01/ROZ 29. 01. 2015 12:53:0003. 03. 2015 00:00:00
Oznámení o zahájení správního řízení- zrušení údaje o TP 29. 01. 2015 12:49:5303. 03. 2015 00:00:00
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 14. 01. 2015 13:55:0414. 05. 2015 15:36:09
Oznámení o zápisu do 1.ročníku ZŠ Mšeno 06. 01. 2015 16:45:1302. 03. 2015 19:28:43
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2016 02. 01. 2015 13:42:3803. 02. 2017 12:46:48
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Olešno včetně částí k.ú. Mšeno a Libovice - O Z N Á M E N Í 11. 12. 2014 12:48:0814. 05. 2015 15:34:44
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 16.12.2014 09. 12. 2014 17:39:1203. 01. 2015 00:00:00
Oznámení o uzavření ordinace MUDr.Jana Němečka 01. 12. 2014 15:52:5804. 12. 2014 00:00:00
SOK - Návrh rozpočtu na rok 2015 01. 12. 2014 15:39:3217. 12. 2014 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Nosálov na rok 2015 21. 11. 2014 17:59:3809. 12. 2014 00:00:00
Dotace AEKO - informace pro zemědělské subjekty v CHKO 10. 11. 2014 13:18:4714. 05. 2015 15:34:31
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v části katastrálního území Olešno včetně částí k.ú. Mšeno a Libovice 10. 11. 2014 13:14:4014. 05. 2015 15:34:18
Veřejná výzva - obec Byšice 10. 11. 2014 13:09:0101. 12. 2014 00:00:00
Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání ZO Nosálov konaného dne 4.11.2014 07. 11. 2014 17:35:3901. 12. 2014 15:40:15
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nosálov 27. 10. 2014 15:48:3306. 11. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice dne 25.11.2014 22. 10. 2014 12:37:0527. 11. 2014 00:00:00
Oznámení MUDr.Jana Němečka 30. 09. 2014 12:28:0122. 10. 2014 12:34:09
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - do Zastupitelstva obce Nosálov a do Senátu Parlamentu ČR 23. 09. 2014 15:14:1122. 10. 2014 12:34:26
Výlukový jízdní řád platný od 15.9.2014,0:00 hod do 19.10.2014, 24:00 hod. 12. 09. 2014 17:26:1601. 12. 2014 15:40:25
Pozvánka na zasedání ZO dne 9.9.2014 02. 09. 2014 18:01:5510. 09. 2014 00:00:00
KOTLÍKOVÁ DOTACE 28. 08. 2014 14:54:0223. 09. 2014 15:03:21
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Nosálov 26. 08. 2014 10:09:1822. 10. 2014 12:34:44
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 07. 2014 20:39:3019. 06. 2015 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice-rozhledna 31. 07. 2014 20:22:0823. 09. 2014 15:05:11
Oznámení MUDr.Kateřiny Hartlové 13. 07. 2014 07:57:3717. 08. 2014 00:00:00
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby 11. 07. 2014 18:07:2412. 08. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 8.5.2014 02. 07. 2014 09:31:5409. 07. 2014 00:00:00
Oznámení MUDr.Jana Němečka 27. 06. 2014 16:22:3914. 07. 2014 00:00:00
Upozornění pro občany- dne 11.7.2014 bude uzavřena silnice Bezdědice-Nosálov-Lobeč-Skramouš 19. 06. 2014 11:29:4514. 07. 2014 00:00:00
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018 22. 05. 2014 12:10:1419. 06. 2014 11:32:09
Oznámení o záměru pronájmu pozemků v k.ú.Libovice 22. 05. 2014 00:00:0007. 06. 2014 00:00:00
Odstávka vody v obci Nosálov- 29.5.2014 21. 05. 2014 13:37:4121. 05. 2014 13:37:53
Odstávka vody v obci Nosálov- 29.5.2014 21. 05. 2014 13:37:4021. 05. 2014 13:37:58
INFORMACE PRO OBČANY OBCE NOSÁLOV- přerušení dodávky vody v obci Nosálov- 4.6.2014 21. 05. 2014 13:37:1919. 06. 2014 11:31:53
Závěrečný účet Sdružení obcí Kokořínska za rok 2013 21. 05. 2014 13:29:3419. 06. 2014 08:03:21
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2013 21. 05. 2014 13:26:5619. 06. 2014 08:03:07
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 08. 05. 2014 12:09:5519. 06. 2014 11:32:28
Pozvánka na zasedání ZO dne 13.května 2014 06. 05. 2014 18:15:1515. 05. 2014 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání regulačního plánu Nosálov formou opatření obecné povahy 06. 05. 2014 08:56:2723. 05. 2014 00:00:00
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného (stočného) za r. 2013 05. 05. 2014 16:13:3223. 09. 2014 15:04:03
Zápis do MŠ Mšeno 02. 05. 2014 10:10:0116. 05. 2014 18:21:39
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014 30. 04. 2014 08:54:0303. 06. 2014 00:00:00
Oznámení o zahájení správního řízení 29. 04. 2014 18:57:5316. 05. 2014 18:21:19
Informace pro veřejnost-Upozornění k dani z nemovitých věcí pro rok 2015 15. 04. 2014 12:05:3102. 03. 2015 19:26:03
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí nedostatečně určitě k datu 1. 2 .2021 15. 04. 2014 12:04:4606. 09. 2021 14:36:59
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.4.2014 08. 04. 2014 18:52:4905. 05. 2014 16:04:28
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu 08. 04. 2014 13:03:0419. 06. 2014 11:32:48
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 28. 03. 2014 10:06:0319. 06. 2014 11:33:50
Sdělení občanům Nosálov - Libovice 25. 03. 2014 13:26:2215. 04. 2014 11:49:05
Oznámení MUDr.Hartlové 05. 03. 2014 08:38:5719. 06. 2014 11:34:05
Nařízení Státní veterinární správy 04. 03. 2014 17:44:1721. 03. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 11.3.2014 04. 03. 2014 17:41:4526. 03. 2014 00:00:00
Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2013 14. 02. 2014 17:31:0916. 04. 2014 00:00:00
Pozvánka na valnou hromadu Vyhlídky o.s. 07. 02. 2014 13:34:3915. 04. 2014 11:49:44
Obec Kluky - záměr o pronájmu prodejny 24. 01. 2014 09:50:0707. 02. 2014 13:29:36
Informace Finančního úřadu pro Středočeský kraj 17. 01. 2014 16:37:1419. 06. 2014 11:33:03
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu regulačního plánu obce Nosálov 10. 01. 2014 10:04:0401. 03. 2014 00:00:00
Oznámení o změně ceny vodného a stočného r. 2014 09. 01. 2014 18:16:4502. 01. 2015 13:42:56
Oznámení o zápisu do 1.ročníku Základní školy Mšeno 09. 01. 2014 18:14:4731. 01. 2014 00:00:00
UPOZORNĚNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2014 07. 01. 2014 18:00:0019. 06. 2014 11:33:15
Oznámení o záměru prodeje částí pozemku p.č.838/12 ve vlastnictví obce Nosálov v k.ú.Nosálov dle přiloženého GP 30. 12. 2013 16:37:5515. 01. 2014 00:00:00
UPOZORNĚNÍ OÚ NOSÁLOV 23. 12. 2013 10:57:2007. 01. 2014 17:53:47
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2013 10. 12. 2013 20:35:2523. 12. 2013 10:37:40
SOK - rozpočet na r.2014 03. 12. 2013 15:49:3619. 06. 2014 11:33:34
Rozpočet obce Nosálov r.2014 22. 11. 2013 17:58:2616. 04. 2014 00:00:00
Oznámení o zahájení zeměměřických činností v k.ú. Libovice 19. 11. 2013 08:48:2807. 01. 2014 17:54:12
Usnesení ze zasedání ZO Nosálov ze dne 15.10.2013 14. 11. 2013 09:40:5907. 01. 2014 17:55:34
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č.747/5 v k.ú.Nosálov 14. 11. 2013 09:39:1908. 01. 2014 00:00:00
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 08. 10. 2013 17:52:3307. 01. 2014 17:55:11
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 08. 10. 2013 17:48:0331. 10. 2013 14:30:28
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.10.2013 08. 10. 2013 17:42:0131. 10. 2013 14:24:56
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 20. 09. 2013 17:52:0031. 10. 2013 14:30:47
Oznámení o záměru prodeje stavby bez čp/če v k.ú.Libovice 16. 09. 2013 10:15:4731. 10. 2013 14:31:53
Oznámení o záměru prodeje dílu ,, a " pozemku p.č.1326 v k.ú. Libovice 16. 09. 2013 10:10:2531. 10. 2013 14:31:40
Dne 13.9.2013 nabídne Drůbežárna Svona k prodeji chovné kuřice v obci Nosálov 04. 09. 2013 12:34:0514. 09. 2013 00:00:00
10.výzva k certifikaci výrobků ,,Regionální produkt Polabí" 02. 09. 2013 17:28:3117. 09. 2013 00:00:00
Záměr o pronájmu obecní restaurace v obci Kanina 02. 09. 2013 14:07:2516. 09. 2013 09:59:36
Informace o dotačním programu na výměnu kotlů 02. 09. 2013 14:04:4807. 01. 2014 17:55:59
Pozvánka na zasedání ZO dne 3.9.2013 27. 08. 2013 17:48:1416. 09. 2013 10:00:28
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zveřejnění návrhu regulačního plánu Nosálov 22. 08. 2013 08:38:0707. 09. 2013 00:00:00
Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 22. 08. 2013 08:07:1722. 09. 2013 00:00:00
V SOBOTU 14.ZÁŘÍ 2013 PROBĚHNE SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 13. 08. 2013 09:12:5515. 09. 2013 00:00:00
Usnesení ZO Nosálov ze dne 16.7.2013 13. 08. 2013 09:06:3817. 09. 2013 00:00:00
Prodej pozemků v obci Malý Újezd u Mělníka 25. 07. 2013 15:56:4716. 09. 2013 10:00:41
Oznámení o záměru pronájmu pozemků v k.ú.Libovice 25. 07. 2013 15:42:5910. 08. 2013 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu bytu č.6 v bytovém domě čp.78 v obci Nosálov 25. 07. 2013 15:41:2501. 09. 2013 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu bytu č.4 v bytovém domě čp.78 v obci Nosálov 25. 07. 2013 15:36:3801. 09. 2013 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu bytu č.2 v bytovém domě čp.78 v obci Nosálov 25. 07. 2013 15:23:0501. 09. 2013 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu bytu č.1 v bytovém domě čp.78 v obci Nosálov 25. 07. 2013 15:21:2801. 09. 2013 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu bytu č.3 v bytovém domě čp.78 v obci Nosálov 25. 07. 2013 15:21:1701. 09. 2013 00:00:00
Usnesení ZO Nosálov ze dne 28.5.2013 25. 07. 2013 15:15:0116. 09. 2013 10:03:35
Pozvánka na zasedání ZO dne 16.7.2013 09. 07. 2013 18:40:4525. 07. 2013 15:07:34
Sdělení poskytovatele telekomunikačních služeb (sítě Kokořínsko) 25. 06. 2013 17:12:0224. 01. 2014 08:55:13
Usnesení ZO Nosálov ze dne 14.5.2013 10. 06. 2013 13:50:2916. 09. 2013 10:04:50
Usnesení ZO Nosálov ze dne 16.4.2013 10. 06. 2013 13:49:4416. 09. 2013 10:05:03
Usnesení ZO Nosálov ze dne 26.2.2013 10. 06. 2013 13:47:5716. 09. 2013 10:04:37
Usnesení ZO Nosálov ze dne 22.1.2013 10. 06. 2013 13:47:0816. 09. 2013 10:03:49
Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel 10. 06. 2013 13:43:3016. 09. 2013 10:00:57
Povodňová sbírka 06. 06. 2013 12:01:0909. 06. 2013 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Příbohy (11.7.2013) 23. 05. 2013 09:12:1513. 07. 2013 00:00:00
Závěrečný účet Sdružení obcí Kokořínska za r.2012 23. 05. 2013 09:06:4124. 06. 2013 15:55:41
Oznámení MUDr.Kateřiny Hartlové - ordinační hodiny-dovolená 23. 05. 2013 09:06:2815. 11. 2016 19:01:44
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za r.2012 23. 05. 2013 09:06:1624. 06. 2013 15:56:36
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice a Příbohy (21.6.2013) 23. 05. 2013 09:06:0523. 06. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 28.května 2013 23. 05. 2013 09:05:5029. 05. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 14.5.2013 07. 05. 2013 18:23:3116. 05. 2013 00:00:00
Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitostí 23. 04. 2013 11:29:4624. 06. 2013 15:58:10
Záměr o pronájmu části nemovitosti 23. 04. 2013 11:15:3209. 05. 2013 00:00:00
Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov 10. 04. 2013 08:57:0706. 05. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 16.4.2013 10. 04. 2013 08:42:3417. 04. 2013 00:00:00
Informace Finančního úřadu v Mělníce 04. 03. 2013 10:17:0314. 03. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO Nosálov dne 26.února 2013 19. 02. 2013 18:11:4127. 02. 2013 00:00:00
Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2012 19. 02. 2013 18:09:5707. 03. 2013 00:00:00
Statistika trestné činnosti - ÚO PČR MĚLNÍK 19. 02. 2013 10:05:4016. 09. 2013 10:05:18
Oznámení MUDr.Kateřiny Hartlové -dovolená 19. 02. 2013 08:46:4604. 03. 2013 10:04:10
Oznámení o přerušení dodávky elekřiny v obci Nosálov 19. 02. 2013 08:04:5626. 03. 2013 11:15:24
Koeficienty obcí dle § 11 odst. 3 a 4, zákona č.338/1992 Sb. na rok 2013 24. 01. 2013 09:47:2820. 02. 2013 00:00:00
Ceny půdy pro výpočet daně z nemovitostí pro r.2013 24. 01. 2013 09:45:5220. 02. 2013 00:00:00
Zápis do 1.ročníku Základní školy Mšeno pro školní rok 2013-2014 17. 01. 2013 09:09:5920. 02. 2013 00:00:00
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Nosálov 17. 01. 2013 08:59:3020. 02. 2013 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Libovice 17. 01. 2013 08:57:3520. 02. 2013 00:00:00
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II.KOLA VOLBY PREZIDENTA 16. 01. 2013 09:24:0619. 02. 2013 08:00:56
Pozvánka na zasedání ZO dne 22.ledna 2013 15. 01. 2013 17:39:0023. 01. 2013 00:00:00
Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2013 15. 01. 2013 13:55:1219. 02. 2013 07:59:42
Oznámení o změně ceny vodného a stočného na r.2013 27. 12. 2012 12:39:4607. 01. 2014 17:56:21
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č.180 v k.ú.Nosálov 27. 12. 2012 12:38:1813. 01. 2013 18:19:00
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 23. 12. 2012 20:56:1412. 01. 2013 00:00:00
Ordinační doba MUDr. Jana Němečka o vánocích 2012 23. 12. 2012 19:34:0404. 01. 2013 00:00:00
Oznámení o záměru prodeje částí pozemků v k.ú.Libovice 20. 12. 2012 10:48:3813. 01. 2013 18:19:21
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 17. 12. 2012 09:21:0213. 01. 2013 18:19:56
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 17. 12. 2012 09:18:2713. 01. 2013 18:19:37
Adventní sborové listy 13. 12. 2012 10:02:1624. 12. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.12.2012 11. 12. 2012 17:31:4519. 12. 2012 00:00:00
Informace Finančního úřadu v Mělníce 05. 12. 2012 20:35:0924. 06. 2013 15:58:31
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 28. 11. 2012 10:15:3913. 01. 2013 18:20:14
SOK - návrh rozpočtu r.2013 27. 11. 2012 11:59:4813. 12. 2012 00:00:00
Návrh rozpočtu na r.2013 23. 11. 2012 18:12:2211. 12. 2012 00:00:00
Veřejná vyhláška 22. 11. 2012 11:42:3208. 12. 2012 00:00:00
Pozvánka na ,,Mikuláškou nadílku aneb posezení v Ráji" 20. 11. 2012 18:15:0209. 12. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.listopadu 2012 30. 10. 2012 16:15:4007. 11. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 23.10.2012 16. 10. 2012 16:55:5524. 10. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 04. 10. 2012 13:09:1920. 10. 2012 00:00:00
Oznámení o odstávce vody v obci Nosálov 01. 10. 2012 14:25:5123. 10. 2012 13:48:52
Oznámení o době a místě konání voleb 01. 10. 2012 13:55:0114. 10. 2012 00:00:00
MIMOŘÁDNÁ SITUACE - OTRAVY METYLALKOHOLEM 24. 09. 2012 15:22:4222. 11. 2012 11:39:36
Oznámení o záměru převodu spoluvlastnického podílu obce 05. 09. 2012 12:58:4521. 09. 2012 00:00:00
Oznámení o zrušení záměru darovat podíl pozemku p.č.22/6 v k.ú.Libovice 05. 09. 2012 12:55:2121. 09. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 4.září 2012 28. 08. 2012 16:44:1705. 09. 2012 00:00:00
Oznámení o záměru darovat podíl pozemku p.č.22/6 v k.ú.Libovice 02. 08. 2012 11:16:4918. 08. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO 26.června 2012 19. 06. 2012 18:06:2227. 06. 2012 00:00:00
Oznámení MUDr.Hokynáře - DOVOLENÁ 19. 06. 2012 18:04:4805. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu pozemků 31. 05. 2012 09:12:0516. 06. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 29.května 2012 22. 05. 2012 18:54:1930. 05. 2012 00:00:00
Dětský den v obci Nosálov 22. 05. 2012 10:15:1903. 06. 2012 00:00:00
Dětský den na zámku Liblice 22. 05. 2012 10:04:0928. 05. 2012 00:00:00
Závěrečný účet Sdružení obcí Kokořínska za r.2011 22. 05. 2012 09:59:5307. 06. 2012 00:00:00
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za r.2011 22. 05. 2012 09:57:5807. 06. 2012 00:00:00
Oznámení záměru o pronájmu pozemku 20. 04. 2012 17:16:1006. 05. 2012 00:00:00
Zápis do Mateřské školy Mšeno 17. 04. 2012 16:55:0603. 05. 2012 00:00:00
Sobota 14.4.2012 - Svoz nebezpečného odpadu 10. 04. 2012 18:01:3315. 04. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.dubna 2012 10. 04. 2012 17:58:0018. 04. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.března 2012 28. 02. 2012 17:50:0007. 03. 2012 00:00:00
Zavěrečný účet za rok 2011 14. 02. 2012 18:42:0101. 03. 2012 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2011 14. 02. 2012 18:40:5001. 03. 2012 00:00:00
Oznámení o vydání zásad Územního rozvoje Středočeského kraje 08. 02. 2012 12:00:5624. 02. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO 31.ledna 2012 24. 01. 2012 13:21:4501. 02. 2012 00:00:00
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2012 18. 01. 2012 15:12:2219. 04. 2012 00:00:00
Informace o jakosti pitné vody za r.2011 18. 01. 2012 15:10:4219. 04. 2012 00:00:00
Myslivecký ples ve Mšeně v sobotu 14.ledna 2012 10. 01. 2012 17:10:0018. 01. 2012 12:49:47
Upozornění k dani z nemovitostí r.2012 06. 01. 2012 17:28:0812. 06. 2012 09:30:17
Upozornění k dani z nemovitostí pro r.2012 06. 01. 2012 17:24:2506. 01. 2012 17:27:00
Informace MUDr.Otakar Hokynář 20. 12. 2011 16:41:3801. 01. 2012 00:00:00
Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení obcí Kokořínska 14. 12. 2011 21:20:2923. 12. 2011 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 20.prosince 2011 14. 12. 2011 15:39:1322. 12. 2011 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Nosálov na r.2012 02. 12. 2011 23:13:2520. 12. 2011 00:00:00
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na r.2012 01. 12. 2011 14:05:3717. 12. 2011 00:00:00
I. Vánoční jarmark v obci Malý Újezd 29. 11. 2011 17:28:0411. 12. 2011 00:00:00
Prosincové akce na zámku Liblice 29. 11. 2011 17:23:2002. 01. 2012 00:00:00
Pozvánka na ,,Mikulášské posezení" 29. 11. 2011 16:26:1104. 12. 2011 00:00:00
Oznámení o záměru prodeji pozemku 24. 11. 2011 11:38:4510. 12. 2011 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.listopadu 2011 08. 11. 2011 12:55:0016. 11. 2011 00:00:00
INFORMACE O UZAVŘENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU V OBCI NOSÁLOV 07. 10. 2011 17:09:4012. 10. 2011 00:00:00
Vysvěcení nově opraveného Libovického kříže 29. 09. 2011 13:38:1307. 10. 2011 17:07:15
OSLAVY POSVÍCENÍ V OBCI KLY 22. 09. 2011 15:40:4426. 09. 2011 17:08:27
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VE MŠENĚ 22. 09. 2011 15:31:2226. 09. 2011 17:08:50
KONCERT V KOSTELE SV.VÁCLAVA V LIBLICÍCH 22. 09. 2011 15:00:5207. 10. 2011 17:07:04
POZVÁNKA NA VÝSTAVU DO OBCE KADLÍN 22. 09. 2011 14:56:0826. 09. 2011 17:09:09
Informace- MUDr.Otakar Hokynář 09. 09. 2011 17:45:3417. 09. 2011 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO 13.září 2011 06. 09. 2011 10:15:4814. 09. 2011 00:00:00
Svoz nebezpečného odpadu 17.září 2011 11. 08. 2011 15:02:4718. 09. 2011 00:00:00
Informace-MUDr.Otakar Hokynář 09. 08. 2011 11:07:4121. 08. 2011 00:00:00
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 21. 06. 2011 18:05:2222. 07. 2011 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO 28.června 2011 21. 06. 2011 17:50:3029. 06. 2011 00:00:00
Informace- MUDr.Otakar Hokynář 09. 06. 2011 09:27:1726. 06. 2011 00:00:00
Sdružení obcí Kokořínska- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r.2010 02. 06. 2011 08:31:1318. 06. 2011 00:00:00
Sdružení obcí Kokořínska- Zpráva o přezkoumání hospodaření r.2010 31. 05. 2011 09:25:0631. 05. 2011 09:26:11
Sdružení obcí Kokořínska- Závěrečný účet r.2010 31. 05. 2011 09:23:2016. 06. 2011 00:00:00
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 27. 05. 2011 17:21:3728. 06. 2011 00:00:00
Pozvánka na akci ,,Dětský den" 25. 05. 2011 17:40:5106. 06. 2011 00:00:00
Oznámení o záměru směně pozemku p.č.511/1 v k.ú.Libovice 24. 05. 2011 09:33:3609. 06. 2011 00:00:00
Oznámení o záměru prodeji pozemku p.č.740/1 v k.ú.Nosálov 24. 05. 2011 09:29:4309. 06. 2011 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO 10.května 2011 03. 05. 2011 18:21:5712. 05. 2011 00:00:00
Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků 29. 04. 2011 18:06:5029. 06. 2011 00:00:00
Veřejná vyhláška 22. 04. 2011 17:52:1608. 05. 2011 00:00:00
Velikonoční sborové listy 2011 21. 04. 2011 10:31:4729. 04. 2011 18:10:55
Od 26.04.2011 úplná uzavírka silnice III/27321 mezi Libovicemi a Nosálovem 19. 04. 2011 17:46:1924. 05. 2011 09:40:29
Svoz nebezpečného odpadu 15. 04. 2011 08:34:1219. 04. 2011 15:09:49
Ordinační doba MUDr.Jana Němečka v období od 28.03.2011 do 01.04.2011 25. 03. 2011 16:44:2706. 04. 2011 19:12:42
Informace o jakosti pitné vody za rok 2010 21. 03. 2011 12:31:2819. 04. 2011 15:10:11
Oznámení o záměru prodeji pozemku p.k.č.838/23 v k.ú.Nosálov 21. 03. 2011 10:02:5606. 04. 2011 00:00:00
Oznámení o záměru pronájmu p.k.č.726 v k.ú.Nosálov 21. 03. 2011 09:57:1306. 04. 2011 00:00:00
JÍZDNÍ ŘÁDY - dopravce Kokořínský SOK s.r.o. 18. 03. 2011 10:04:1521. 04. 2011 08:37:40
Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v r.2011 v ČR 08. 03. 2011 17:57:5320. 04. 2011 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZO 15.03.2011 08. 03. 2011 15:18:4417. 03. 2011 00:00:00
Návrh rozpočtu r.2011- Sdružení obcí Kokořínska 04. 03. 2011 17:33:5217. 03. 2011 10:19:04
Úplná uzavírka silnice č.II/273 mezi obcemi Lhotka a Střemy v období od 1.4.2011 do 30.4.2011 24. 02. 2011 16:15:2329. 04. 2011 18:12:14
Oznámení o pronájmu pozemků 22. 02. 2011 15:04:5922. 02. 2011 20:05:41
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 22. 02. 2011 15:02:5310. 03. 2011 00:00:00