Zajímavosti a odkazy

Maltézská pomoc o.p.s. - humanitární organizace

                                       Maltézská pomoc o.p.s.

                                humanitární organizace

                             Suverénního řádu Maltézských rytířů

 

Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené

 

               Dovolte, abych Vás seznámila s naší službou: Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené. Díky naší službě budete moci zůstat co nejdéle doma ve svém prostředí, abyste nemuseli být kvůli svému hendikepu hospitalizováni v některé z léčeben nebo zůstali bez pomoci sami. Proto s úctou a laskavostí, pomůžeme Vám nebo vašim blízkým. Postaráme se o Vaši babičku či dědečka během doby, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené. Rádi pomůžeme i Vám, kteří jste po hospitalizaci v nemocnici, úrazu nebo máte jiný hendikep a již nemáte tolik sil na zvládnutí péče o sebe a svou domácnost. Rádi Vám pomůžeme s osobní hygienou, úklidem domácnosti, s přípravou stravy, doneseme nákup, doprovodíme Vás k lékaři, na poštu, za kulturou a na procházky, překážkou pro nás není, jste-li odkázání na invalidní vozík. Postaráme se a zajistíme péči i o ležící klienty, kteří potřebují zvýšenou péči, aby i poslední chvíle mohli strávit v rodinném prostředí.  Vy si sami určíte, časový rozvrh, četnost služby a její náplň. Služba je poskytována, dle přání, od 1hod. až po 24 hod. denně o víkendech i svátcích. Pro naši službu nepotřebujete doporučení od lékaře. Naše služba je zpoplatněna, vše je podloženo smlouvou, kde si upřesníte, o jakou pomoc máte zájem, není problém dodatečně službu rozšířit nebo naopak. Klient platí pouze za odpracovaný čas asistence.

Ráda bych ještě uvedla, že máte dle stupně závislosti na pomoci nárok na příspěvek na péči, který má sloužit k zajištění vašich potřeb (služeb). Příspěvek je poskytován státem k důchodu a nezapočítává se do příjmu domácnosti. Pro zajímavost uvádím tabulku, ne všichni vědí, že tento příspěvek existuje a že mohou mít na něj i nárok. Žádost o přiznání příspěvku na péči se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

  Výše příspěvku pro osoby nad 18 let věku činí za jeden kalendářní měsíc:

 I.stupeň (lehká závislost)  800,- Kč   II. stupeň (středně těžká závislost) 4000,- Kč  III.stupeň(těžká závislost)   8 000,-  Kč  IV.  stupeň (úplná závislost)           12 000,-  Kč

koordinátor  služby :  Zítková Marie       Vančurová Veronika

                      telefon :   736 620 801           731 633 747