Úřední deska

Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska rok 2023-2024

Na odkazu https://www.sdruzeniobcikokorinska.cz/rozpocet-a-rozpoctova-opatreni/ds-1046/p1=1027 jsou zveřejněny :

Schválený rozpočet

Rozpočtové změny

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet

Účetní závěrka

Střednědobý výhled rozpočtu

Do uvedených dokumentů lze nahlédnout v listinné podobě v sídle Sdružení obcí Kokořínska - v úředních hodinách na adrese  Řepín,  Hlavní 8.