Úřední deska

Odkaz na zveřejněné účetní dokumenty na webu Sdružení obcí Kokořínska

 

Na odkazu http://www.kokorinsko.info/sok/dokumenty-sdruzeni/rozpocet-rozpoctova-opatreni/  jsou zveřejněny :

Schválený rozpočet

Rozpočtové změny

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet

Účetní závěrka

Střednědobý výhled rozpočtu

Do uvedených dokumentů lze nahlédnout v listinné podobě v sídle Sdružení obcí Kokořínska - v úředních hodinách na adrese  Řepín,  Hlavní 8.