Úřední deska

Platba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 (OZV č. 3/2021)

Platba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 (OZV č. 3/2021)

Zastupitelstvo obce Nosálov vydalo Obecně závaznou vyhlášku. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností 1. 1. 2022. Obec touto vyhláškou zavádí poplatek obecní systém odpadového hospodářství, dále zastupitelstvo obce Nosálov na svém zasedání 16. 12. 2021, motivační příspěvek na třídění odpadu osobám přihlášeným v obci Nosálov, které jsou ve věku 16 až 59 let s účinností od 1. 1. 2022.

                                               Pro rok 2022 činí sazba poplatku:

 

a)   osoba přihlášena v obci ve věku 0-6 let                                                             0,- Kč

b)   osoba přihlášena v obci ve věku od 7 - 15 let                                               400,- Kč

c)   osoba přihlášena v obci ve věku od 16 let                                                     500,- Kč

d)   vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce                                                                                                                                                                                                  610,- Kč

Místní poplatek můžete zaplatit převodem na bankovní účet obce Nosálov číslo účtu 19827171/0100 (variabilní symbol 1340) a nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Nosálově v úředních hodinách a to ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 -17:00 nebo v pátek od 13:00 do 16:00. V případě nejasností nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 604 201 997 nebo emailem (obec.nosalov@volny.cz).

V Nosálově 1. 1. 2022

                             

                               Za obec Nosálov:    Lenka Střihavková,  starostka obce Nosálov