Úřední deska

Platba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 (OZV č. 3/2021)

Platba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 (OZV č. 3/2021)

Zastupitelstvo obce Nosálov vydalo Obecně závaznou vyhlášku. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností 1. 1. 2022. Obec touto vyhláškou zavádí poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, dále zastupitelstvo obce Nosálov schválilo na svém zasedání 16. 12. 2021, motivační příspěvek na třídění odpadu osobám přihlášeným v obci Nosálov, které jsou ve věku 16 až 59 let s účinností od 1. 1. 2022.

                                               Pro rok 2022 činí sazba poplatku:

 

a)   osoba přihlášena v obci ve věku 0-6 let                                                             0,- Kč

b)   osoba přihlášena v obci ve věku od 7 - 15 let                                               400,- Kč

c)   osoba přihlášena v obci ve věku od 16 let                                                     500,- Kč

d)   vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce                                                                                                                                                                                                  610,- Kč

Místní poplatek můžete zaplatit převodem na bankovní účet obce Nosálov číslo účtu 19827171/0100 (variabilní symbol 1340) a nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Nosálově v úředních hodinách a to ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 -17:00 nebo v pátek od 13:00 do 16:00. V případě nejasností nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 604 201 997 nebo emailem (obec.nosalov@volny.cz).

V Nosálově 1. 1. 2022

                             

                               Za obec Nosálov:    Lenka Střihavková,  starostka obce Nosálov