Úřední deska

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI NOSÁLOV 14. 11. 2020

S V O Z    N E B E Z P E Č N É H O    O D P A D U

V sobotu  14. listopadu 2020  v 10,00 hodin proběhne u Obecního úřadu v Nosálově svoz nebezpečného odpadu.

Nakládku včetně svozu provede firma COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.

Nebezpečným odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127, olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy či oleje musí být uzavřené a nesmí z nich obsah unikat. Předmětem svozu jsou pouze uvedené nebezpečné odpady a zboží podléhající zpětnému odběru. Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

V režimu zpětného odběru firma převezme:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, apod.,
  • zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované,
  • olej  motorový a převodový bez příměsí a nečistot, barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené,                 
  • drobné baterie a monočlánky,
  • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme (toto není nebezpečný odpad)