Úřední deska

Svoz nebezpečného odpadu v obci Nosálov dne 2. 5. 2020

              S V O Z    N E B E Z P E Č N É H O    O D P A D U

 

V sobotu  2. května  2020  v 9,30 hodin proběhne u Obecního úřadu v Nosálově svoz nebezpečného odpadu.

Nakládku včetně svozu provede firma COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.

 

Nebezpečným odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127 a autobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy či oleje musí být uzavřené a nesmí z nich obsah unikat.

Předmětem svozu jsou pouze uvedené nebezpečné odpady a zboží podléhající zpětnému odběru. Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

 

V režimu zpětného odběru firma převezme:

 

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, apod. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované.

olej  motorový a převodový bez příměsí a nečistot -  nádoby s olejem k převzetí musí být

   uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku oleje                  

  • drobné baterie a monočlánky