Úřední deska

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2020

             UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ,

 ZASTUPITELSTVO  OBCE  NOSÁLOV  VYDALO     OBECNĚ  ZÁVAZNOU  VYHLÁŠKU Č. 2/2016, O MÍSTNÍM  POPLATKU  ZA  PROVOZ  SYSTÉMU  SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,  PŘEPRAVY,  TŘÍDĚNÍ,  VYUŽÍVÁNÍ   A ODSTRAŇOVÁNÍ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADŮ  S ÚČINNOSTÍ   OD 1.1.2017 .

OBEC  NOSÁLOV  TOUTO  VYHLÁŠKOU  ZAVÁDÍ  MÍSTNÍ POPLATEK  ZA  PROVOZ  SYSTÉMU  SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,  PŘEPRAVY,  TŘÍDĚNÍ,  VYUŽÍVÁNÍ  A ODSTRAŇOVÁNÍ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADŮ.

 

Pro rok 2020 činí sazba poplatku :

 

a)  fyzická osoba ve věku 0-6 let                                            0,- Kč

b)  fyzická osoba ve věku od  7 - 15 let                              400,- Kč

c)  fyzická osoba ve věku od 16 – 100 let                          500,- Kč

d) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu

    určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný

    dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná

    fyzická osoba                                                                 610,- Kč

 

 Poplatek můžete zaplatit převodem na bankovní účet obce Nosálov  č. ú. 19827171/0100 ( variabilní symbol 1340 ) a nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Nosálově v úředních hodinách a to ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 -17:00  nebo v pátek  od 13:00 do 16:00. V případě nejasností nás můžete kontaktovat na telefonním čísle  604 201 997 nebo emailem ( obec.nosalov@volny.cz ).

 

V Nosálově  1. 1. 2020

                                                                                       Za obec Nosálov:    Lenka Střihavková,  starostka obce Nosálov