Úřední deska

Výluka 668, 696 a zavedení NAD X696 - uzavírka silnice II/273 Nebužely-Mšeno (2.etapa)

Informace k nadcházející výluce na linkách 668 a 696 (informační vývěska pro cestující) v souvislosti s uzavírkou silnice II/273 mezi Nebužely a Mšenem (2.etapa), která bude probíhat od pátku 1.7.2022. Termín ukončení této etapy zatím není zcela jasný, dle nových informací by však mělo dojít k úpravě etapizace s tím, že by se již hotový úsek komunikace přeci jen mohl otevřít dříve. Předpoklad platnosti tohoto opatření je do 31.8.2022 s tím, že dle postupu stavebních prací by od 1.8. došlo k jeho změně v souvislosti s možným otevřením hotového úseku II/273 od křižovatky se silnicí II/274 do Mšena.

 

668

Spoje jedoucí trasou přes Chorušice,Velký Újezd budou dočasně vedeny obousměrně odklonem po komunikacích II/274, III/25926 a III/25928 přes Choroušky a Stránku do Mšena. Vybrané spoje budou po silnici II/274 zajíždět do zastávky „Chorušice,Velký Újezd,Bytovky“. Zastávky „Mšeno, Mělnická“, „Kanina, žel. zast.“, „Kanina“ a „Chorušice, Velký Újezd“ budou pro linku 668 dočasně zrušeny.

 

696

Linka 696 bude v úseku Nebužely – Mšeno vedena obousměrně odklonem po komunikacích III/27316, III/25931 a II/259 přes Kokořínské údolí do Mšena. Zastávky „Mšeno, Mělnická“, „Kanina“, „Kanina, žel. zast.“ a „Chorušice, Velký Újezd“ budou pro linku 696 dočasně zrušeny. V rámci objízdné trasy budou na lince 696 zřízeny zastávky „Kokořín, Kokořínský Důl, U Grobiána“ a „Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí“. V zastávce „Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí“ bude zajištěn přestup na náhradní autobusovou linku X696.

 

X696

V rámci zachování obslužnosti obce Kanina a Velkého Újezdu bude v trase „Mšeno – Chorušice, Velký Újezd – Kanina – Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí“ zavedena náhradní autobusová linka X696, která bude vedena po silnicích III/25928, III/25926, II/274, III/27319 a III/25931. V zastávce „Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí“ a „Mšeno“ bude možnost přestupu na linky 695, 696 z/do Mělníku.

 

Vzhledem k rozdílnému linkovému vedení a jízdním dobám dojde v rámci zachování některých návazností i k dílčím úpravám jízdních řádů na linkách 693, 695, 697 a 728.

 

Výlukové jízdní řády naleznete na konci tohoto týdne na stránkách:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyveska-668-696-x696-nebuzely-2-etapa.pdf 290.5 Kb