Úřední deska

Výsledky z jednání vlády ČR ze dne 9. 3. 2022, změna krizového opatření

Výsledky z jednání vlády ČR dne 9. 3. 2022. Vláda schválila změnu krizového opatření

1.  Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března

Vláda upravila už přijaté krizové opatření Ministerstva vnitra k přijímání uprchlíků. Jeho platnost rozšířila z občanů Ukrajiny na všechny vysídlené osoby z Ukrajiny podle prováděcího rozhodnutí Rady (EU) ze 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.

Zároveň prodloužila lhůtu na splnění ohlašovací povinnosti ze stávajících tří dnů na třicet a doplnila možnost Ministerstva vnitra, Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR stanovit místo, kde lze splnit tuto ohlašovací povinnost nebo podat žádost o udělení zvláštního typu víz. Tím umožní efektivněji využít stávajících kapacit sítě Kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině a jejich personálu.

Vláda rozhodla také o kompenzaci krajům za ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 180 korun za osobu a den a ve výši 100 korun za dítě do 10 let a den do 31. března 2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na Výsledky jednání vlády 9. března 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)