Úřední deska

Výzva všem vlastníkům zemědělské půdy v katastrálním území Libovice (704792), obec Nosálov

Výzva všem vlastníkům zemědělské půdy v katastrálním území Libovice (704792)

 

        Vážení vlastníci zemědělské půdy (orná půda, trvalý travný porost, ovocný sad),

         tímto vás vyzýváme k podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav   

         v katastrálním území Libovice.

 

  • Státní pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy pokud se   proto vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.
  • Komplexními pozemkovými úpravami uspořádáme vlastnické vztahy včetně souvisejících věcných břemen, vytvoříme podmínky pro ochranu půdního fondu, vodního hospodářství, životního prostředí.
  • Novým spořádáním pozemků zpřístupníme polní a lesní cesty.
  • Proces může trvat i několik let, velmi záleží na součinnosti dotčených vlastníků pozemků.
  • Provedenými komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním území Nosálov a v katastrálním území Libovice  připravíme budoucím generacím  velmi příznivé podmínky.

         

 

                                                                       Za obec Nosálov: Lenka Střihavková, starostka obce Nosálov