Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Obec Nosálov vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
 
počet podaných žádostí o informace : 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
 
V    Nosálově dne 5.2.2019   
 
                                                                                                                                                                                Lenka Střihavková
                                                                                                                                                                                  starostka obce