Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obec Nosálov vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 

počet podaných žádostí o informace: 3

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V    Nosálově dne 29. 1. 2023   

 

                                                                                                                                                                   Lenka Střihavková

                                                                                                                                                                starostka obce Nosálov