Obec Nosálov

Úřední deska
Rozpočtové opatření č.3/2017
Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,
jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.


Vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného za rok 2016
Rozpočtové opatření č.2/2017
Rozpočtové opatření č.1/2017
Schválený střednědobý výhled obce Nosálov na roky 2017-2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nosálov za rok 2016 a Závěrečný účet obce Nosálov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2017
Informace o jakosti pitné vody za rok 2016
Upozornění pro občany - místní poplatek 2017
Schválený rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2017
Informace o rušení televizního vysílání
Dětský lékař ve Mšeně v novém zdravotním středisku na náměstí
VÝZVA - vlastníkům nemovitostí,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě k datu 1.8.2016
MěÚ Mělník - 24-hodinová havarijní služba pro havárie dle vodního zákona
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn