Czech POINT

Czech POINT

Czech POINT kontaktní místo na Obecním úřadě v Nosálově čp.29, 277 35 Mšeno u Mělníka.

Na Czech POINTech lidé získávají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.   Odpadává tak další obíhání po úřadech.

Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady:

  • Doklad totožnosti
  • Plná moc (v případě zmocněnce)
  • Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
  • Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
  • Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
  • Dokument ke konverzi (v případě autorizované konverze; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.

Více informací na  http://www.czechpoint.cz/public/