Dotace MK ČR-budova st. školy čp. 47 v Nosálově

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč ze státního rozpočtu v rámci Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2019

Finanční podíly na nákladech spojených s rekonstrukcí budovy bývalé staré školy čp. 47 v Nosálově v období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 podle rozhodnutí MK ČR jsou:
– náklady celkem 1 131 794 Kč
– z toho podíl vlastníka 831 794 Kč
– z toho dotace z Programu 300 000 Kč.

fotografie budovy bývalé staré školy čp. 47 v Nosálově       fotografie z roku 2019 -budova bývalé staré školy čp. 47 v Nosálově