Dotace SFŽP-sázení stromů 25. 4. 2020

Sázení stromů (25.04.2020) v Nosálově - dotace SFŽP

Fotografie Obecního ovocného sadu-Sázení stromů (25.04.2020) v Nosálově - dotace SFŽPFotografie Obecního ovocného sadu-Sázení stromů (25.04.2020) v Nosálově - dotace SFŽP

                 Fotografie Obecního ovocného sadu Nosálov                                                       

Státní fond životního prostředí ČR , který je pověřen administrací  žádosti o poskytnutí podpory "Obecní ovocný sad - Nosálov" evidované pod unikátním číslem "1190900365",    žádost shledal jako úplnou, formálně správnou a přijatelnou z hlediska podmínek pro přijetí žádosti a tak byla, v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, akceptována. Na základě akceptace  jsou pro  žádost rezervovány finanční prostředky ve výši 160500,- Kč.   

Na základě akceptace žádosti Státním fondem životního prostředí ČR  bylo v sobotu 25. dubna 2020  v obci Nosálov vysázeno 26 stromů.