Dotace ze SFOV-Workoutové hřiště v Nosálově

Workoutové hřiště s fitness prvky v obci Nosálov

Obci Nosálov byla schválena žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura Oblast podpory Občanská vybavenost. Obec Nosálov přijala investiční dotaci ve výši 200.000,- Kč na realizaci Projektu ,,Workoutové hřiště s fitness prvky v obci Nosálov" evidenční číslo FRV/VEI/045584/2021. Dotace byla použita v souladu s Programem 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, při dodržení obecně závazných právních předpisů a a nařízení. Zároveň byla dodržena veškerá ustanovení příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.

Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel obce, zlepšit atraktivitu veřejného prostoru a nabídnout prostor pro trávení volného času cílovým skupinám. Realizací tohoto projektu by obec také ráda pomohla ke zvýšení zájmu mládeže o pohybové aktivity, což by mělo přirozeně omezit jejich čas strávený u PC, zlepšit jejich fyzickou kondici a snížit míru obezity.
Dalším důležitým rozměrem akce je také možnost sladit sportovní vyžití rodičů s péčí o děti - plocha bude nabízet na jednom místě venkovní posilovnu i plochu pro dětské aktivity. Realizace projektu posílí utužování rodinných a sousedských vztahů.

Workoutové hřiště s fitness prvky v obci NosálovWorkoutové hřiště s fitness prvky v obci NosálovWorkoutové hřiště s fitness prvky v obci NosálovWorkoutové hřiště s fitness prvky v obci Nosálov

                                                  Workoutové hřiště s fitness prvky v obci Nosálov