Dotace MZe-Obnova návesního rybníčka v Nosálově

Dotace MZe - Obnova návesního rybníčka v Nosálově

 

 

PROJEKT: 

Obnova návesního rybníčka Nosálov

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Nosálov

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodoplan s.r.o.

DODAVATEL: Petr tamchyna

MÍSTO REALIZACE: Obec Nosálov

CELKOVÉ náklady: 3.871.690,- Kč včetně DPH

dotace: 1.936.000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 11/2020

Cíl akce (projektu): Obnova návesního rybníčka Nosálov

Plastová tabulka  (rozměr 420x300 mm) 

 

Dotace  MZe - Obnova návesního rybníčka v Nosálově

 

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: