Dotace MZe-Obnova návesního rybníčka v Nosálově

Dotace MZe - Obnova návesního rybníčka v Nosálově

                                        Dotace  MZe - Obnova návesního rybníčka v Nosálově- info cedule

 

Dotace  MZe - Obnova návesního rybníčka v Nosálově-fotografie ze dne 15. 8. 2019           Dotace  MZe - Obnova návesního rybníčka v Nosálově-Fotografie ze dne 30. 11. 2020

Fotografie návesního rybníčka v Nosálově ze dne 15. 8. 2019                 Fotografie návesního rybníčka v Nosálově ze dne 30. 11. 2020